Historia / Dni Betonu 2008

ZOBACZ REFERATY

Dni Betonu 2008: modelowy przykład współpracy nauki i gospodarki

– Konieczne jest traktowanie betonu towarowego jako wyrobu budowlanego. Prowadzimy działania, które pozwolą na szybkie wprowadzenie tego rozwiązania do polskiego porządku prawnego – mówił Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury, podczas otwarcia piątej konferencji Dni Betonu, która od 13 do 15 października odbywała się w hotelu Gołębiewski w Wiśle. W konferencji wzięła udział rekordowa liczba 742 uczestników reprezentujących świat nauki i biznesu. – Trudno użyć innego określenia: konferencja była świetna – podsumował prof. Lech Czarnecki.

Początki konferencji Dni Betonu sięgają 2000 roku. Wtedy w Krakowie Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało konferencję „Beton na progu nowego millennium”. Druga konferencja odbyła się w Szczyrku, a kolejne w hotelu Gołębiewski w Wiśle.

– W 2000 roku nie spodziewaliśmy się, że ta konferencja będzie się nazywać Dni Betonu, będzie się odbywać co dwa lata i przyciągnie tyle referatów, prezenterów i uczestników. Widzimy bardzo dynamiczny rozwój tych spotkań – mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. – Gdy zaczynaliśmy konferencje, chcieliśmy promować beton w każdej postaci: beton towarowy, kostkę brukową, dachówkę, beton używany do budowy autostrad, beton do budowy płyt lotniskowych. Chcieliśmy, by na naszych konferencjach z jednej strony byli praktycy, firmy produkujące beton, inwestorzy, wykonawcy, a z drugiej strony – nauka. Bardzo się cieszę, że na Dniach Betonu nastąpiła głęboka integracja tych dwóch sfer. Dzięki ich wzajemnemu przenikaniu powstaje bardzo wiele ciekawych opracowań, które promują beton i podnoszą jego jakość.

Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas otwarcia konferencji

Prof. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, poinformował, że „liczbą dnia jest 742”. – Tyle osób potwierdziło swój udział w konferencji Dni Betonu 2008. Rozwój tej imprezy potwierdza nasze przemyślenia, że tego typu przedsięwzięcia są dobrą okazją do spotkań całego środowiska betonowego – dodał prof. Deja.

W imieniu resortu infrastruktury konferencję otwierał wiceminister Olgierd Dziekoński.

– Minister infrastruktury, wysyłając mnie tutaj, chciał zaznaczyć, jak ważna jest produkcja betonu dla budownictwa. Wartość produkcji budowlanej w 2007 roku sięgała 150 mld złotych, a wartość produkcji betonu – 9,5 mld zł. Myślę, że wzrost w budownictwie na poziomie 15% rocznie zostanie w tym roku utrzymany. Problem rynku budowlanego to nie tylko problem ilości, ale także jakości. W związku z tym konieczne byłoby traktowanie betonu towarowego jako wyrobu budowlanego. Prowadzimy działania, które pozwolą na szybkie wprowadzenie tego rozwiązania do polskiego porządku prawnego – dodał minister Dziekoński.

Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury podczas otwarcia konferencji

Tomasz Rudnicki, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w liście do organizatorów Dni Betonu zapowiedział, że technologia betonowa w budowie dróg będzie na równi traktowana z technologią bitumiczną, o czym m.in. świadczy jej wybór przy budowie 105 km autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Świecko.

Według prof. Wojciecha Radomskiego z Polskiej Akademii Nauk konferencja Dni Betonu jest przykładem dobrze pojętej współpracy nauki, gospodarki i biznesu. – Chylimy czoło przed Stowarzyszeniem Producentów Cementu, które rozumie, że bycie konkurencyjnym na rynku wiąże się z poszerzaniem i krzewieniem wiedzy. Ta konferencja to modelowy przykład, jak w świat nauki może być wciągnięta gospodarka – mówił prof. Radomski.

Andrzej Balcerek ze Stowarzyszenia Producentów Cementu przypomniał podczas otwarcia konferencji, że jeszcze 27 lat temu produkcja cementu sięgała 870 mln ton, a w 2007 roku było to już 2,6 mld ton, z czego w Polsce około 17 mln ton. Powiedział także o poważnych problemach, które mogą dotknąć branżę cementową, a które nie zostały dotychczas rozwiązane.

– Z niepokojem śledzimy sytuację na rynkach finansowych. Produkcja w wysokości 20 mln ton jest do osiągnięcia przez nasz przemysł cementowy w ciągu kilku lat. Jako producenci cementu radzimy sobie, ale mamy też pewne problemy, z których największym jest problem z emisją CO2. Jeżeli będziemy zmuszeni kupować pozwolenia na emisję dwutlenku węgla, to przy kwocie 20 euro za pozwolenie 77% produkcji klinkieru na terenie Polski zostanie zastąpione klinkierem z importu. Podobna sytuacja dotyczy wszystkich producentów z krajów Unii Europejskiej. Przy cenie 35 euro za pozwolenie z Europy zniknie produkcja klinkieru – alarmował Andrzej Balcerek.

SIEDEM SESJI TEMATYCZNYCH

Piątej konferencji Dni Betonu patronowali Minister Infrastruktury, Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Podczas konferencji Dni Betonu 2008 organizatorzy wykorzystali najnowocześniejsze techniki audio-wizualne

Konferencja miała także swoich partnerów, wśród których znalazło się 11 firm: Basf, Braas, Schomburg, Sika, Chryso, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, Consolis, Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej, Junjin, Zakłady Betonowe International oraz Arcen. Dołączyły do nich kolejne 23 firmy, które prezentowały swoją ofertę na stoiskach w pomieszczeniach przylegających do sali konferencyjnej.

Na spotkanie do Wisły przybyli goście z Polski, Czech, Rumunii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji i Ukrainy.

Organizatorzy konferencji wykorzystali przy prezentacjach i pokazach najnowsze techniki audiowizualne.

Na V Dni Betonu zgłoszono około 100 referatów, a 38 z nich zaprezentowano podczas siedmiu sesji tematycznych poświęconych kolejno:
I Sesja Plenarna
II Betony nowej generacji
III Trwałość betonu
IV Beton towarowy
V Beton w architekturze. Beton w prefabrykacji
VI Beton w infrastrukturze transportowej i komunalnej
VII Naprawy konstrukcji betonowych. Prawo i normalizacja

Podczas sesji plenarnej swoje referaty wygłosili: prof. Jacques Lukasik „Inicjatywy w ramach zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu w przemyśle cementowym i betonowym”, prof. Andrzej Ajdukiewicz „Beton pnie się ku niebu”, prof. Jan Biliszczuk i Wojciech Barcik „Technologiczne aspekty budowy betonowych mostów podwieszonych” oraz Philippe Ortega „Rola domieszek w zrównoważonym budownictwie betonowym”.

– Beton jest wielką szansą dla nowych konstrukcji budynków wysokich, i szansa ta została skutecznie podjęta przez największe jednostki projektowe – mówił prof. Ajdukiewicz, pokazując, że bariera 1000 metrów w budownictwie wysokim zostanie wkrótce pokonana w Katarze i Dubaju. Prof. Ajdukiewicz poinformował także o projekcie Dubaj City Center o wysokości 2400 metrów i konstrukcji przypominającej splecione spiralne łańcuchy DNA.

Tytuły wszystkich referatów dostępne są na witrynie www.dnibetonu.pl

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, w czasie kolacji, firma Basf przeprowadziła pokaz betonowania z wykorzystaniem dodatków do betonu

POKAZY I LICYTACJE

Dni Betonu to nie tylko prezentacje referatów i obrady na sali konferencyjnej, to o wiele szersze spektrum wydarzeń.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się kolacją regionalną, która była nie tylko wydarzeniem kulinarnym. Uczestnicy spotkania na świeżym powietrzu mogli obejrzeć na żywo pokaz betonowania dwóch płyt zbrojonych: do jednej wlewano beton towarowy, a do drugiej beton samozagęszczalny, stworzony przy zastosowaniu dodatków chemicznych Basf: superplastyfikatora i modyfikatora. Pierwszy beton rozkładało trzech pracowników, zagęszczając go dodatkowo wibratorem. Wbudowanie betonu do drugiej płyty kontrolował jeden pracownik. Widzowie mogli obserwować czas betonowania i porównać koszty obu operacji.

– Prezentacja była zaplanowana jako pewnego rodzaju show. Niewiele osób o niej wiedziało, chcieliśmy przeprowadzić ją z zaskoczenia. Zaplanowana była jako uzupełnienie konferencji, która powinna zawierać nie tylko wykłady teoretyczne, ale także pokazy praktyczne. To był pokaz tego, jak beton się rozwija, jak wpływa na niego chemia budowlana, i co możemy przez to osiągnąć. Cel osiągnęliśmy, i chcemy wprowadzić podobne pokazy jako tradycje na kolejne konferencje. Wspólną ideą naszą i organizatorów było to, by konferencja miała namacalnie coś wspólnego z betonem, by pokazywała, w którą stronę ta branża zmierza – wyjaśniał Przemysław Gemel z Basf Polska.

Zdaniem Mariusza Saferny z firmy Betotech, pokaz był bardzo pożyteczny. – Obok referatów mieliśmy do czynienia z czymś praktycznym, namacalnym. Wielu uczestników konferencji mogło na żywo zobaczyć betonowanie nawet podczas kolacji – dodał Mariusz Saferna.

Drugą część kolacji regionalnej wypełniła licytacja pięciu prac wykonanych przez studentów architektury i rzeźby w czasie Warsztatów Betonowych. Podczas warsztatów, które Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało we wrześniu br. w Krakowie, studenci musieli zaprojektować swoją wizję „Ostatniego fotela” i wykonać ją przy wykorzystaniu 0,5 metra sześciennego betonu towarowego. Licytacja wzbudzała duże emocje uczestników.

Podczas Dni Betonu odbyła się premiera dwóch książek wydanych przez Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC). Na zdjęciu (od lewej): Zbigniew Pilch (SPC), Sławomir Chłądzyński i Albin Garbacik (autorzy książki „Cementy wieloskładnikowe w budownictwie”), prof. Jan Deja (SPC), prof. Zbigniew Giergiczny (recenzent książki), prof. Józef Jasiczak (jeden z autorów książki „Betony ultrawysokowartościowe”)

PREMIERY I OSKARY

Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się premiery trzech książek. Pierwszą, pt. „Beton przyjazny środowisku” pod redakcją dr inż. Zdzisława Kohutka, wydało Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego. To publikacja przydatna dla inwestorów, producentów betonu, pracowników i kierowników wytwórni.

Dwie kolejne książki przygotowało wydawnictwo Stowarzyszenia Producentów Cementu: „Cementy wieloskładnikowe w budownictwie” opracowaną przez Sławomira Chłądzyńskiego i Albina Garbacika oraz „Betony ultrawysokowartościowe” autorstwa Józefa Jasiczaka, Agnieszki Wdowskiej i Tomasza Rudnickiego.

Instytut Techniki Budowlanej wręczył uroczyście pierwszy certyfikat zakładowej kontroli produkcji betonu, który otrzymała firma Cemex Polska.

Laureaci Oskarów Betonowych 2008 (od lewej): prof. Janusz Szwabowski, prof. Antoni Szydło, mgr inż. Edward Marcinków

Drugi dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, podczas której wręczono tzw. Oskary Betonowe, czyli Nagrody Dni Betonu. Przyznaje je od 2004 roku kapituła złożona z laureatów Nagród Dni Betonu. W tym roku Oskary Betonowe otrzymali:
1. mgr inż. Edward Marcinków – właściciel firmy Most-Mar, który zrealizował ponad 400 obiektów mostowych
2. prof. Janusz Szwabowski, Politechnika Śląska – autorytet w zakresie prefabrykacji i reologii
3. prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska – znany z licznych publikacji naukowych, prac badawczych, ekspertyz oraz projektów dotyczących budowy dróg i lotnisk

Część artystyczną wieczoru wypełniły koncerty zespołów Boba Jazz Band oraz Omen Band.

Wokół sali konferencyjnej, na specjalnie przygotowanej wystawie, swoją ofertę prezentowały 34 firmy

PODSUMOWANIA

W ostatnim dniu odbyły się dwie sesje tematyczne. Przyszedł też czas na podsumowanie konferencji.

Witold Kozłowski, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego: – Byłem na poprzednich konferencjach Dni Betonu, ale to, z czym mamy do czynienia w tym roku, jest imponujące – ponad 700 uczestników. Z tego grona około 70% to ludzie związani z przemysłem. Uzupełnia nas środowisko naukowe. Poza tym na konferencji zauważyłem bardzo dużą grupę młodych ludzi. Zapełnienie prawie wszystkich miejsc na sali konferencyjnej świadczy o tym, że wykłady bardzo interesują uczestników. Po sesjach jest dyskusja, padają pytania z sali. Według mnie zaprezentowano bardzo dużo tematów praktycznych – nowe cementy, ich zastosowanie, nowe technologie, nowa chemia do betonu – to tematy, które pomagają kierownikom wytwórni i pracownikom firm produkujących beton spełniać wymagania firm budowlanych, inwestorów, architektów i firm budowlanych.

prof. Lech Czarnecki, Politechnika Warszawska: Dynamika rozwoju konferencji wyprzedza nawet dynamikę rozwoju branży. Konferencja nie tylko była dobrą odpowiedzią na oczekiwania społeczności budowlanej, ale nawet te oczekiwania przekroczyła. Trudno użyć innego określenia: konferencja była świetna. Nauki techniczne mają sens, jeżeli są zaadresowane do wykonawstwa. Jest to szczególnie ważne w budownictwie. Takie spotkania dla naukowców są z jednej strony okazją do przekazu wiedzy, ale w rozmowach czy dyskusjach kuluarowych są okazją do nowych inspiracji. Istnieje powiedzenie „budujemy na wiedzy”. W odniesieniu do budownictwa ma to sens bezpośredni: budowanie jest oparte na wiedzy. Realizacji tego postulatu w sposób bliski doskonałości służy konferencja Dni Betonu – jestem o tym przekonany.

Jacek Błoński, Chryso Polska: – Po raz trzeci nasza firma wzięła udział w Dniach Betonu. W tym roku postanowiliśmy włączyć się w konferencję jako partnerzy. Jestem zaskoczony oddźwiękiem, jaki konferencja wywołała w środowisku. Wychodzimy z założenia, że powinniśmy się edukować i powinniśmy edukować naszych klientów, uczyć ich stosowania domieszek i cementów. Nacisk na technologię, jaki położono podczas konferencji, wpisuje się w naszą misję – edukować i pokazywać, jak produkować pełnowartościowy wyrób.

prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu: – Ludzie uznali, że inicjatywa, która powstała osiem lat temu, ma sens, jest potrzebna, że konferencja ma być platformą wymiany myśli ludzi na co dzień zajmujących się technologią betonową i tych, którzy nad nią pracują w sposób pogłębiony naukowo. Dodatkowo w tym roku zauważyliśmy, że konferencją zaczęła się interesować administracja centralna – Ministerstwo Infrastruktury – to bardzo nas cieszy. Obserwuję też, że nastąpiła pewna zmiana pokoleniowa wśród uczestników konferencji. Pojawili się ludzie dwudziestoparoletni, którzy są młodymi inżynierami, spotykają się z autorytetami naukowymi z dziedziny betonu, wybitnymi teoretykami, dyskutują z nimi. Dla nas, jako organizatorów, to wspaniały sygnał.

Aż 34 firmy prezentowały się na wystawie towarzyszącej konferencji. To bardzo ożywia całą imprezę. Obserwuję tłumy ludzi, którzy żywo dyskutują na tych stoiskach.

W Radzie Programowej udało nam się zgromadzić wybitnych ludzi nauki i osobowości ze świata biznesu – to podwaliny sukcesu konferencji.

Część artystyczną uroczystej kolacji wypełniły koncerty zespołów Boba Jazz Band oraz Omen Band

JAKIE POWINNY BYĆ KOLEJNE DNI BETONU?

prof. Lech Czarnecki, Politechnika Warszawska: – Kolejna konferencja powinna w większym stopniu służyć kształtowaniu przyszłości. Nie tylko podsumowaniu stanu wiedzy i techniki, ale także śmiałemu pokazywaniu przyszłości w tym zakresie. Do niedawna temat, który pojawił się w tym roku, jak beton oczyszcza powietrze, mógł być uważany za zwariowany lub obrazoburczy. Przyszła konferencja może przyniesie nam odpowiedź na pytanie, czy wszystkie powierzchnie zewnętrzne z betonu powinny być powierzchniami oczyszczającymi powietrze. Myślę, że nawet futurologiczne postulaty powinny być śmiało prezentowane na Dniach Betonu. Żeglarz, który nie zna portu przeznaczenia, zawsze błądzi, a ta konferencja powinna stanowić latarnię morską polskiego budownictwa.

prof. Andrzej Ajdukiewicz,Politechnika Śląska: Co dwa lata Rada Programowa wprowadza modyfikacje. Będziemy się zastanawiać nad formułą konferencji, bo nie jest dobrze, że przyjmujemy 100 referatów, a tylko 40 jest prezentowanych. Może wprowadzimy równoległe sesje. Ale takie rozwiązanie spotyka się z krytyką osób, które nie mogą być na dwóch sesjach równocześnie. Może będziemy organizować sesje plenarne dla tematów obszernych, a dla tematów przyczynkowych sesje w 2-3 równoległych nitkach. Prace przyczynkowe czasem wydają się tylko laboratoryjną pracą, ale w konsekwencji dają nową jakość betonu, nowe zastosowania.

Krzysztof Kocik, Dyckerhoff Polska: – Sądzę, że powinniśmy wsłuchać się w głosy przemysłu, potrzeby praktyków. Sprawdzić, co jest dla nich najistotniejsze i kierować zapytania do nauki, by mogła ich wesprzeć i pomóc rozwiązywać problemy. Takie powinny być Dni Betonu w przyszłości.

Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu: – Z zakończonej konferencji jestem bardzo zadowolony, a szósta konferencja, na którą serdecznie zapraszam, odbędzie się w dniach 11-13 października 2010 roku. I będzie jeszcze lepsza.

Piotr Piestrzyński