Tematyka

 • Drogi betonowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo tunelowe
 • Betonowe konstrukcje masywne
 • Beton towarowy
 • Beton a zrównoważone budownictwo
 • Betony nowej generacji
 • Cementy i betony z dodatkami mineralnymi
 • Cement a trwałość konstrukcji betonowych
 • Rola domieszek w technologii betonu i zapraw
 • Prefabrykacja betonowa
 • Właściwości mieszanki betonowej
 • Właściwości betonu stwardniałego
 • Beton w infrastrukturze komunalnej
 • Architektura betonowa
 • Drobnowymiarowe elementy betonowe
 • Prawne i techniczne aspekty wykonywania i napraw konstrukcji betonowych
 • Współczesne tendencje w budownictwie
 • Zaprawy i materiały naprawcze

Referaty

Wskazówki dotyczące pisania referatów
Wskazówki dotyczące pisania referatów

Zgłaszanie referatów

Prosimy o przesłanie streszczeń obejmujących maksymalnie 300 słów poprzez panel w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Terminarz

Zgłoszenie streszczeń: do 28.02.2020

Potwierdzenie przyjęcia streszczeń: do 06.04.2020

Przesłanie referatów: do 12.06.2020

Potwierdzenie przyjęcia referatu: do 03.07.2020

Przyjęte referaty zostaną opublikowane w formie monografii oraz wydane na nośniku elektronicznym.

83
referaty opublikowane w dwutomowym wydawnictwie w 2018
55
wygłoszonych referatów
Sesja posterowa