Tematyka

 • Drogi betonowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo tunelowe
 • Betonowe konstrukcje masywne
 • Beton towarowy
 • Beton a zrównoważone budownictwo
 • Betony nowej generacji
 • Cementy i betony z dodatkami mineralnymi
 • Cement a trwałość konstrukcji betonowych
 • Rola domieszek w technologii betonu i zapraw
 • Prefabrykacja betonowa
 • Właściwości mieszanki betonowej
 • Właściwości betonu stwardniałego
 • Beton w infrastrukturze komunalnej
 • Architektura betonowa
 • Drobnowymiarowe elementy betonowe
 • Prawne i techniczne aspekty wykonywania i napraw konstrukcji betonowych
 • Współczesne tendencje w budownictwie
 • Materiały naprawcze

Referaty – materiały konferencyjne

MONOGRAFIE TECHNOLOGI BETONU – Dni Betonu 2021

W materiałach konferencyjnych DNI BETONU 2021, pt. „Monografie technologii betonu”, zostały opublikowane referaty zrecenzowane i zakwalifikowane przez Radę Programową Konferencji. Materiały wydano na prawach rękopisów z gotowych materiałów dostarczonych przez Autorów.

© Copyright by Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2020-2021

Referaty można przeglądnąć lub pobrać tutaj

83
referaty opublikowane w dwutomowym wydawnictwie w 2018
55
wygłoszonych referatów
Sesja posterowa