Tematyka

 • Drogi betonowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo tunelowe
 • Betonowe konstrukcje masywne
 • Beton towarowy
 • Beton a zrównoważone budownictwo
 • Betony nowej generacji
 • Cementy i betony z dodatkami mineralnymi
 • Cement a trwałość konstrukcji betonowych
 • Rola domieszek w technologii betonu i zapraw
 • Prefabrykacja betonowa
 • Właściwości mieszanki betonowej
 • Właściwości betonu stwardniałego
 • Beton w infrastrukturze komunalnej
 • Architektura betonowa
 • Drobnowymiarowe elementy betonowe
 • Prawne i techniczne aspekty wykonywania i napraw konstrukcji betonowych
 • Współczesne tendencje w budownictwie
 • Materiały naprawcze

Referaty

MONOGRAFIE TECHNOLOGII BETONU – Dni Betonu 2023

W materiałach konferencyjnych DNI BETONU 2023, pt. „Monografie technologii betonu”, zostały opublikowane referaty zrecenzowane i zakwalifikowane przez Radę Programową Konferencji.

Referaty DB2023 można przeglądnąć lub pobrać tutaj

Całe wydanie Monografii Technologii Betonu – Dni Betonu 2023 można przeglądnąć lub pobrać (53MB)

© Copyright by Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2020-2023

81
referaty opublikowane w wydawnictwie w 2021
55
wygłoszonych referatów
Sesja posterowa