Nagroda Dni Betonu

Wyróżnienie osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu i to zarówno w obszarze nauki jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych.

LAUREACI NAGRODY DNI BETONU 2021

 • Dariusz Blocher – przez 20 lat tworzył Budimex, największą firmę budowlaną w Polsce, przez 14 lat tą firmą zarządzał
 • Arch. Marcin Brataniec – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor projektów wielu znaczących realizacji. – Udało mu się ostatnio rzucić duży kamień z betonu nad Wisłą na Golędzinowie w Warszawie
 • Andrzej Ptakod zawsze związany z branżą cementową. Od 1977 roku pracownik Cementowni Ożarów, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Przez 26 lat prezes zarządu CO. Obecnie pełni funkcję szefa Rady Nadzorczej CO. Przewodniczący SPC przez 3 kadencje.
 • Prof. Tomasz Siwowski – wybitny mostowiec, związany z Politechniką Rzeszowską, od 1995 roku właściciel rosnącej w siłę firmy Promost Consulting, w ostatnich latach swój obszar zainteresowań powiększył o tunele.
Od lewej: Krzysztof Kieres, Marcin Brataniec, Dariusz Blocher i prof. Jan Deja
Od lewej: Zbigniew Pilch, Dariusz Gawlak, Andrzej Ptak, prof. Tomasz Siwowski, prof. Jan Deja

MEDALE DNI BETONU 2021

Stowarzyszenie Producentów Cementu to jedno z najstarszych stowarzyszeń branżowych w kraju. Powstało tuż po przemianach rozpoczętych w 1989 roku. Dzisiaj SPC to jest coś, to jest marka. W kwietniu 2020 r. przypadała 30 rocznica powstania stowarzyszenia. Byliśmy gotowi do uroczystości rocznicowej, ale musieliśmy się wycofać ze względu na pandemię COVID-19. Dlatego medale 30-lecia SPC zaczynamy wręczać podczas DNI BETONU. Chcemy tymi medalami uhonorować grupę osób, które budowały siłę stowarzyszenia i przez lata albo osobiście, albo przez różne instytucje z nami współpracowały – wyjaśniał prof. Jan Deja, dyrektor biura SPC

W sumie, podczas konferencji, wręczono 13 medali.

Medale otrzymali: Tomasz Żuchowski, Prof. Leszek Rafalski, Prof. Wiesław Kurdowski, Andrzej Tekiel, Leonard Palka, Andrzej Ptak, Jarosław Brożyna, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Producentów Betonów, Krystyna Wiśniewska.

W imieniu SPC nagrody i medale wręczali przewodniczący Krzysztof Kieres i wiceprzewodniczący Dariusz Gawlak.

Laureaci Medali Dni Betonu 2021 z organizatorami

LAUREACI NAGRODY DNI BETONU Z POPRZEDNICH LAT
(2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018):

 • Prof. Pierre-Claude Aitcin
 • Prof. Andrzej Ajdukiewicz
 • Prezes Andrzej Balcerek
 • Prof. Jan Biliszczuk
 • Biuro Projektowe Lewicki Łatak
 • inż. Sławomir Cebo
 • Prof. Lech Czarnecki
 • Edward Marcinków
 • Prof. Kazimierz Flaga
 • Prof. Kazimierz Furtak
 • Prof. Zbigniew Giergiczny
 • Dr hab. inż. Maria Kaszyńska
 • Architekt Tomasz Konior
 • Prof. Wiesław Kurdowski
 • Prof. arch. Stefan Kuryłowicz
 • Architekt Zbigniew Maćków
 • Prof. Cezary Madryas
 • Prof. Jan Małolepszy
 • Józef Mokrzycki
 • Prof. Adam Neville
 • Prof. Wojciech Radomski
 • Dr Tomasz Rudnicki
 • Prof. Jacek Śliwiński
 • Piotr Smolarczyk
 • Bolesław Stelmach
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Stowarzyszenie Producentów Betonów
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
 • Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej
 • Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
 • Prof. Janusz Szwabowski
 • Prof. Antoni Szydło
 • Andrzej Tekiel
 • Prof. Genowefa Zapotoczna-Sytek

LAUREACI MEDALI DNI BETONU Z POPRZEDNICH LAT (2018):

 • Israel Barbossa,
 • Jacek Błoński,
 • Mirosław Hrapkowicz,
 • Robert Czołgosz,
 • Michał Elert,
 • Przemysław Gemel,
 • Krzysztof Kaczan,
 • Zdzisław Kohutek,
 • Cristian Melardi,
 • Janusz Miłuch,
 • Krzysztof Pogan,
 • Tomasz Rudnicki,
 • Kazimierz Rupiński,
 • Józef Siwiec,
 • Małgorzata Skalska,
 • Mieczysław Soboń,
 • Krzysztof Starzyk,
 • Arnold Tomala,
 • Tadeusz Wasąg,
 • Jerzy Wrona,
 • Michał Wrzosek
 • Łukasz Żyła.