Nagroda Dni Betonu

Wyróżnienie osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu i to zarówno w obszarze nauki jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych.

LAUREACI NAGRODY DNI BETONU 2018

 • Dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, autorka artykułów i referatów z zakresu technologii betonu, betonów samozagęszczalnych, betonów nowej generacji i betonów lekkich
 • Prof. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi badania naukowe w zakresie rozbudowy, modernizacji i odnowy infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych w większości polskich miast
 • Andrzej Tekiel, od 1976 roku związany z przemysłem cementowym, prezes Cementowni Małogoszcz, a potem Lafarge Cement i Lafarge Polska, współzałożyciel i wielokrotny przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu
 • Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, organizacja zrzeszająca producentów domieszek do betonu utworzona w 2012 roku
 • Biuro Projektowe Lewicki Łatak, założone przez architektów Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka w 1995 roku, twórcy wielu obiektów z zastosowaniem betonu architektonicznego, laureaci nagrody głównej w konkursie Polski Cement w Architekturze w 2015 roku
Laureaci Nagrody Dni Betonu 2018 z organizatorami

MEDALE DNI BETONU

Z okazji dziesiątego jubileuszu wręczono także „Medale Dni Betonu”. Otrzymały je 22 osoby.

Medale otrzymali: Israel Barbossa, Jacek Błoński, Mirosław Hrapkowicz, Robert Czołgosz, Michał Elert, Przemysław Gemel, Krzysztof Kaczan, Zdzisław Kohutek, Cristian Melardi, Janusz Miłuch, Krzysztof Pogan, Tomasz Rudnicki, Kazimierz Rupiński, Józef Siwiec, Małgorzata Skalska, Mieczysław Soboń, Krzysztof Starzyk, Arnold Tomala, Tadeusz Wasąg, Jerzy Wrona, Michał Wrzosek i Łukasz Żyła.

W imieniu SPC nagrody i medale wręczali przewodniczący Andrzej Ptak i wiceprzewodniczący Dariusz Gawlak.

Laureaci Medali Dni Betonu 2018 z organizatorami

LAUREACI NAGRODY DNI BETONU Z POPRZEDNICH LAT (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016):

 • Prof. Pierre-Claude Aitcin
 • Prof. Andrzej Ajdukiewicz
 • Prezes Andrzej Balcerek
 • Prof. Jan Biliszczuk
 • inż. Sławomir Cebo
 • Prof. Lech Czarnecki
 • Edward Marcinków
 • Prof. Kazimierz Flaga
 • Prof. Kazimierz Furtak
 • Prof. Zbigniew Giergiczny
 • Architekt Tomasz Konior
 • Prof. Wiesław Kurdowski
 • Prof. arch. Stefan Kuryłowicz
 • Architekt Zbigniew Maćków
 • Prof. Jan Małolepszy
 • Józef Mokrzycki
 • Prof. Adam Neville
 • Prof. Wojciech Radomski
 • Dr Tomasz Rudnicki
 • Prof. Jacek Śliwiński
 • Piotr Smolarczyk
 • Bolesław Stelmach
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Stowarzyszenie Producentów Betonów
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
 • Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej
 • Prof. Janusz Szwabowski
 • Prof. Antoni Szydło
 • Prof. Genowefa Zapotoczna-Sytek