Udział w konferencji

Wszystkich zainteresowanych udziałem w w konferencji DNI BETONU 2020 zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w panelu.

Termin konferencji

12-14 października 2020

Miejsce konferencji

WISŁA – Hotel GOŁĘBIEWSKI
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

Koszt pakietu konferencyjnego

W ramach pakietu organizatorzy zapewniają dwa noclegi w Hotelu Gołębiewski (lub innym o podobnym standardzie), udział w Konferencji, komplet materiałów konferencyjnych (nie dotyczy osób towarzyszących), pełne wyżywienie (w tym kolację powitalną i uroczystą kolację), przerwy kawowe, udział w uroczystej kolacji, uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących.

Przy noclegu w pokoju 1 os.2540 zł + 23% VAT
Przy noclegu w pokoju 2 os.1990 zł + 23% VAT
Osoba towarzysząca1700 zł + 23% VAT
Młodzi naukowcy*990 zł + 23% VAT

Opłatę konferencyjną prosimy przekazać do dnia 31.08.2020 na rachunek: 64 1020 2892 0000 5802 0221 7883

Ilość miejsc na konferencji Dni Betonu jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.

Potwierdzenie udziału w konferencji DB2020 następuję po opłaceniu przez uczestnika opłaty konferencyjnej.

* Osoby reprezentujące uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, które przygotują referaty będą mogły skorzystać ze zniżki w opłacie konferencyjnej (dotyczy jednego Autora zgłaszającego referat). Warunkiem skorzystania z obniżonej opłaty jest przesłanie referatu i jego zaakaceptowanie przez Radę Programową oraz wiek Autora do 35 lat.

Instrukcja rejestracji

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez panel.

W przypadku rejestracji więcej niż jednej osoby z danej firmy/instytucji należy założyć nowe konto (z odrębnym adresem e-mail danej osoby).

Proces rejestracji uczestnika na Konferencję DB2020, polega na założeniu konta, czyli wpisania swoich danych osobowych, stworzenie hasła, loginu oraz zaakceptowania oświadczenia o danych osobowych. Po wpisaniu poprawnych danych zostanie do Państwa wysłany mail weryfikujący konto (należy sprawdzić również skrzynkę SPAM) z linkiem, w który należy wejść. Po zalogowaniu na konto uczestnika i dokonaniu ewentualnych poprawek (np. wyboru dodatkowego noclegu lub udziału w Warsztatach Betonowych), należy na stronie uczestnika potwierdzić uczestnictwo poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdź uczestnictwo” pod kwotą do zapłaty. Po wykonaniu powyższych czynności zostanie wystawiona dla uczestnika proforma, a uczestnictwo w Konferencji DB2020 zostanie potwierdzone.