Historia / Dni Betonu 2014

ZOBACZ REFERATY

Otwarte drzwi do przyszłości, czyli VIII konferencja DNI BETONU 2014

„Dziękuję za fantastyczną atmosferę i jedyne w swoim rodzaju 3 dni tego roku. Wiedza, nowość, innowacyjność i wspólnota (…) DNI BETONU w takiej konwencji otwierają przed nami drzwi do przyszłości, której wielu z nas dotąd nie dostrzegało” – napisał tuż po zakończeniu VIII Międzynarodowej Konferencji DNI BETONU 2014 jeden z uczestników. W tym największym w Polsce spotkaniu osób związanych nie tylko z betonem, ale przede wszystkim z budownictwem, wzięło udział 850 osób z kraju i zagranicy.

W konferencji Dni Betonu 2014 wzięła udział rekordowa liczba 850 uczestników

„Dziękuję za fantastyczną atmosferę i jedyne w swoim rodzaju 3 dni tego roku. Wiedza, nowość, innowacyjność i wspólnota (…) DNI BETONU w takiej konwencji otwierają przed nami drzwi do przyszłości, której wielu z nas dotąd nie dostrzegało. Pozdrawiam organizatorów i uczestników, z którymi w tak krótkim czasie udało mi się znaleźć wspólne tematy i w swobodnej atmosferze wymienić poglądami z wielu dziedzin nauki i praktyki dnia codziennego” – napisał tuż po konferencji Janusz Knapczyk z firmy Bilfinger Infrastructure na oficjalnej stronie DNI BETONU na Facebooku.

I nie sposób się nie zgodzić z panem Januszem, jeżeli ma się w pamięci te trzy jesienne dni…

Konferencję otwierał Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, a zarazem przewodniczący Rady Programowej Dni Betonu

DZIEŃ PIERWSZY

Hotel Gołębiewski w Wiśle to od 13 do 15 października 2014 r. bardzo ważne miejsce dla przedstawicieli branży budowlanej w Polsce. Tu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja DNI BETONU. Trzy dni były poświęcone na poznawanie praktycznych aspektów technologii betonu, innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych. Na tak przyjaznym gruncie jest także możliwość wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów.

Konferencję otworzył Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. Według prof. Jana Dei, w tegorocznej konferencji bierze udział 850 osób – to prawdziwy rekord frekwencji. Ta liczba stawia także DNI BETONU na pierwszym miejscu konferencji branży budowlanej w Polsce. – Trudno w to uwierzyć, że w ciągu kilkunastu lat ta impreza się tak pięknie rozwinęła. To platforma spotkań przemysłu produkcji betonu towarowego i świata nauki. Referaty na konferencję przygotowało ponad 200 autorów. 40 referatów zostanie wygłoszonych na sali konferencyjnej – mówił prof. Jan Deja. – Konferencja ma także dziewięciu partnerów programowych, którzy razem z wystawcami przygotowali 40 stoisk.

Sesję plenarną rozpoczął referat prof. Pierre-Claude’a Aitcina „Cement dzisiaj, beton przyszłości”. Dr Jan Cieśla poruszył tematykę „Beton a zrównoważone budownictwo”. Niezwykle interesujący był referat dr. Arkadiusza Mazurka z amerykańskiej firmy SOM, który projektuje konstrukcje najwyższych budynków na świecie.

Organizatorzy zadbali o atrakcyjny program konferencji. Ogółem podczas 3 dni odbyło się 9 sesji tematycznych, sesja posterowa i sesja warszatowa oraz dodatkowo – warsztaty betonowe.

W przerwie między sesjami odbyła się promocja książki prof. Andrzeja Ajdukiewicza pt. „Pre-norma konstrukcji betonowych”. Dwutomowa praca ukazała się nakładem wydawnictwa Polski Cement.

Nie była to jedyna premiera. Drugiego dnia konferencji Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce zaprezentowało podręcznik do znowelizowanej normy PN-EN 206:2014-04 pt. „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Dni Betonu obfitują w szereg wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich była premiera i prezentacja książki prof. Andrzeja Ajdukiewicza pt. „Pre-norma konstrukcji betonowych”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Polski Cement

DEBATY

Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w dwóch debatach. Pierwszego dnia konferencji odbyła się dyskusja pt. „Beton towarowy a wyrób budowlany”. W spotkaniu prowadzonym przez dr. inż. Zdzisława Kohutka uczestniczyli: Rafał Gajewski – SPBT, Jan Bobrowicz – ITB, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Grzegorz Bajorek – Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej oraz Walenty Twardy z firmy Erbud (zapis tej debaty publikujemy na s. 14).

Drugiego dnia konferencji odbyła się kolejna debata pt. „Nowa perspektywa budżetowa a szanse i zagrożenia dla budownictwa”. Prowadzący red. Maciej Głogowski z Radia TOK FM zaprosił do dyskusji: dyrektora Tomasza Rudnickiego z GDDKiA, prezesa Budimeksu Dariusza Blochera, Bohdana Wyżnikiewicza – prezesa IBnGR, Wiktora Piwkowskiego – prezesa PZITB oraz Michała Mokrzańskiego – dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Ministerstwa Infrastruktury, odpowiedzialnego za inwestycje na kolei (zapis tej debaty znajduje się na s. 12 kwartalnika BTA nr 4/2014).

Czego może się spodziewać budownictwo w nowej perspektywie budżetowej UE w latach 2014-2020 – na takie pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty, która odbyła się drugiego dnia konferencji. Pierwszego dnia odbyła się dyskusja pt. „Beton towarowy a wyrób budowlany”

FINAŁ KONKURSU POWER CONCRETE 2014

Podczas kolacji powitalnej – na oczach 850 osób – rozegrano finał III edycji konkursu Power Concrete 2014. Zwyciężył zespół technologów w składzie: Jakub Augustyn, Krzysztof Wrzecion, Przemysław Pudlik, Arkadiusz Smętek z firmy MAPEI Polska. Zwycięzcy odebrali gratulacje i czek na 7500 zł ufundowany przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. A oto miejsca poszczególnych zespołów po zakończeniu finału konkursu:
1. Jakub Augustyn, Krzysztof Wrzecion, Przemysław Pudlik, Arkadiusz Smętek – Mapei Polska
2. Damian Dziuk, Marzena Dziewic, Kamil Gębusia, Artur Golda – Centrum Technologiczne Betotech z Dąbrowy Górniczej
3. Patryk Ślęczka, Mateusz Bek, Przemysław Jelonkiewicz, Maciej Foder – Cemex Polska, Zespół Jakości i Technologii Betonu w Krakowie
4. Paweł Madej, Adrian Sowa, Wiesław Kwiecień i Jacek Nieckarz – Lafarge Cement, Centrum Badania Betonów Małogoszcz
5. Cyprian Pełczyński, Piotr Wołoszynek, Damian Klamka, Marcin Galusek, Andrzej Jastrzębski – Stachema Polska ze Świdnika

Nagrody zwycięzcom wręczali: Andrzej Ptak – przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, prof. Jan Deja – dyrektor biura SPC oraz prof. Jacek Śliwiński – przewodniczący jury konkursu. Pula nagród pieniężnych w konkursie wynosiła 15000 zł.

W eliminacjach konkursu Power Concrete wzięło udział 25 zespołów projektowych, a w finale w Wiśle – 5. Emocjonującą walkę o zwycięstwo śledziło 850 osób podczas kolacji powitalnej

Finaliści otrzymali także darmowy wstęp do Flyspot – tunelu aerodynamicznego. – Flyspot to dowód na to, że beton pozwala na realizowanie marzeń. Pomysłodawca tunelu – Michał Braszczyński pracuje dla Stowarzyszenia Producentów Cementu. Z jego ręki powstało wiele wspaniałych zdjęć obiektów betonowych – mówił prof. Jan Deja.

Michał Braszczyński dodał, że betonowa bryła obiektu pozwoliła na stłumienie wibracji tunelu, a betonowa architektura, którą stworzyli Lewicki i Łatak Architekci, przykuwa uwagę. – W opinii ludzi latających w tunelach aerodynamicznych nasz jest najlepszym i najładniejszym na świecie – mówił Michał Braszczyński.

Zwycięzcom i finalistom gratulujemy! – Ideą konkursu Power Concrete jest pokazanie roli technologa w procesie produkcji betonu i to się podczas tej edycji konkursu udało – tłumaczył Zbigniew Pilch, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu. Zwycięzcy konkursu nie kryli zadowolenia. – Konkurs Power Concrete był dla nas dużym wyzwaniem. Jako firma jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego wyniku. Któżby nie był zadowolony z pierwszego miejsca. Prace związane z przygotowaniem betonu na konkurs zaczęliśmy trzy miesiące temu, a dróg do sukcesu było wiele – mówił Krzysztof Wrzecion z MAPEI Polska.

Podczas kolacji wystąpił zespół Thomasa Grotto.

Finaliści konkursu Power Concrete 2014 z jurorami i organizatorami

NOWOŚĆ – SESJA POSTEROWA

Nowością ósmej edycji konferencji była sesja posterowa. Drugiego dnia konferencji – 14 października – sesję posterową, równolegle do głównych obrad, poprowadził prof. Andrzej Ajdukiewicz. Podczas tej sesji swoje prace zaprezentowało 39 autorów.

– Po raz pierwszy w historii konferencji DNI BETONU tak liczna grupa autorów prezentuje swoje postery. Tematyka jest bardzo różna, od cementu, betonu i domieszek, poprzez zastosowania – różne obiekty i kwestie architektoniczne – mówił przewodniczący jury prof. Andrzej Ajdukiewicz. – Trudniej jest przygotować zwięzły poster niż kilkunastominutową prezentację ustną. W przypadku postera trzeba się wypowiadać bardzo syntetycznie. Od sesji posterowej nie ma już odwrotu. Są na wszystkich dużych konferencjach, a DNI BETONU są ogromną konferencją. Sesje równoległe są alternatywą, ale nie najlepszą, gdyż eliminują wiele osób z wysłuchania referatów prezentowanych na sali głównej.

Podczas sesji posterowej Konrad Harat z Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego HARAT Sp. j. z Miastka przedstawił pracę pt. „Budowa nawierzchni betonowych na istniejących drogach gruntowych dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego”. – Przedstawiłem technologię betonu wałowanego, którą wykonuje nasza firma i rozwój tej technologii w kierunku Paver Compacted Concrete. Tym w tej chwili zajmuje się nasza firma, próbując doskonalić metodę betonu wałowanego do budowy dróg lokalnych, głównie dróg gminnych. W swojej prezentacji zwracam uwagę na konieczność stworzenia nowych opracowań w skali ogólnopolskiej, które uwzględniałyby technologię Paver Compacted Concrete oraz wytyczne do projektowania tych nawierzchni na drogach lokalnych z przeznaczeniem dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego – mówił Konrad Harat.

Nowością konferencji była sesja posterowa, podczas której 39 autorów zaprezentowało swoje prace

Referat architekta dr. Przemysława Bigaja z Politechniki Krakowskiej dotyczył „Technologii kształtowania faktury i barwy eksponowanego betonu”. – W ramach referatu przedstawiłem pewien rodzaj systematyki dotyczącej metod uzyskiwania estetyki eksponowanego betonu w oparciu o dwie cechy tego materiału: fakturę i barwę. Fakturę betonu można uzyskiwać poprzez odcisk szalunku lub obróbkę powierzchni betonu. W przypadku barwy może być to naturalna barwa betonu lub beton barwiony – tłumaczył dr Przemysław Bigaj.

Jury w składzie: prof. Andrzej Ajdukiewicz, Ryszard Zając – prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz Dariusz Konieczny ze Stowarzyszenia Producentów Cementu przyznało nagrody finansowe następującym autorom:
1. nagroda – mgr inż. Artur Kuś, mgr inż. Mariusz Tomaszewski, dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek – Politechnika Warszawska, dr inż. Tomasz Drzymała – Szkoła Główna Służby Pożarniczej „Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na właściwości napowietrzonych betonów wysokowartościowych”.
2. nagroda – dr inż. arch. Przemysław Bigaj – Politechnika Krakowska „Technologie kształtowania faktury i barwy eksponowanego betonu”
3. nagroda – mgr inż. Michał Poja i mgr inż. Grzegorz Rusztowicz – Budimex SA „Równoczesny wpływ temperatury dojrzewania betonu i jego badania na ocenę głębokości penetracji wody i nasiąkliwość”.

NOWOŚĆ – SESJA WARSZTATOWA

Konferencja DNI BETONU ma także dziewięciu partnerów programowych. Kilku z nich – firmy BASF, CHRYSO, PERI i SIKA – przygotowało pokazy technologiczne. Tę sesję warsztatową, która również przebiegała równolegle do głównych obrad konferencji, prowadził prof. Zbigniew Giergiczny.

Przed hotelem prezentowane były maszyny, urządzenia adresowane do producentów betonu towarowego. Firma Peri zaprezentowała rzeźbę wykonaną przy udziale własnych deskowań

– To był początek czegoś nowego. Oprócz czystej wiedzy teoretycznej wychodzimy do potencjalnych użytkowników betonu z czymś praktycznym. W tym roku cztery firmy – BASF, CHRYSO, SIKA i PERI – pokazały swoje możliwości w praktycznym ujęciu. Firma BASF pokazała cztery nienormowe, ale bardzo ważne dla praktyki budowlanej, metody oceny mieszanki betonowej. To może dać np. odpowiedź na pytanie, kiedy należy wjechać zacieraczką na posadzkę betonową, by była w odpowiednim momencie zatarta. Pokazano także możliwości pomiaru struktury napowietrzenia mieszanki betonowej aparatem AVA oraz pomiar temperatury betonu w elementach masywnych przy wykorzystaniu własnej prototypowej aparatury. Wreszcie bardzo ciekawy pokaz, zgodny z amerykańskimi standardami, jak ocenić zdolność mieszanki betonowej do wbudowania pod wodą.

Kolejną nowością konferencji była sesja warsztatowa. Zdjęcie górne – pokaz firmy BASF, zdjęcie dolne – pokaz firmy Chryso

Firma CHRYSO pokazała efektywność działania najnowszej generacji superplastyfikatorów. Firma SIKA Polska pokazała mobilne laboratorium betonowe. To wyjście do klienta i pokazanie na placu budowy, „jak pracuje chemia”. Najbardziej efektywne, czyli połączenie sztuki z betonem, to pokazanie przez firmę PERI rzeźby, która z wykorzystaniem szalunków tej firmy została przygotowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Myślę, że w kolejnych edycjach konferencji ta sesja warsztatowa będzie rozwijana i będzie cieszyła się dużą popularnością. Jak na pierwszą sesję, zainteresowanie było dosyć duże, gdyż około 150 osób uczestniczyło efektywnie w tym wydarzeniu, zadając pytania – ocenił prof. Zbigniew Giergiczny z Politechniki Śląskiej.

Firma SIKA Polska przed hotelem pokazała mobilne laboratorium betonowe

NAGRODY DNI BETONU

Podczas uroczystej kolacji rozdano Nagrody DNI BETONU, tzw. betonowe Oskary. Nagroda DNI BETONU przyznawana jest dla osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu, i to zarówno w obszarze nauki jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych. W skład Kapituły Nagrody wchodzą laureaci jej kolejnych edycji. Tegoroczne nagrody wręczali Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, i prof. Jan Deja. Laureatami zostali:
1) prof. Genowefa Zapotoczna-Sytek, która całe swoje życie zawodowe zajmuje się badaniami związanymi z technologią i stosowaniem betonów komórkowych
2) prof. Pierre-Claude Aitcin – specjalista od betonów wysokowartościowych, twórca ductalu, twórca ultracienkiej kładki w Sherbrook
3) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – za wybudowanie wielu betonowych odcinków dróg krajowych i autostrad
4) Architekt Zbigniew Maćków – twórca wielu betonowych obiektów. Autor modernizacji Domu Handlowego „Renoma” we Wrocławiu. Laureat konkursu Polski Cement w Architekturze. Zaprojektowany przez niego na Euro 2012 Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy MPK – PKP był nominowany do najważniejszej nagrody w Europie – European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Adward 2013.

Tego wieczoru dla wszystkich uczestników konferencji wystąpili: zespół Boba Jazz Band oraz gwiazda wieczoru – Zbigniew Wodecki.

Laureaci nagrody Dni Betonu 2014 wraz z organizatorami (od lewej): Andrzej Ptak – przewodniczący SPC, prof. Pierre-Claude Aitcin, prof. Genowefa Zapotoczna-Sytek, dr Tomasz Rudnicki – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, architekt Zbigniew Maćków i prof. Jan Deja

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI – OPINIE

– Dziękuję Radzie Programowej, autorom referatów, wszystkim aktywnym uczestnikom naszego spotkania i Komitetowi Organizacyjnemu. Zapraszam państwa na kolejną, IX Konferencję DNI BETONU, która odbywać się będzie od 10 do 12 października 2016 roku – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, zamykając 15 października obrady VIII Konferencji DNI BETONU 2014.

Zdaniem prezesa Andrzeja Ptaka, frekwencja na ósmej konferencji DNI BETONU potwierdza, że trend, który utrzymujemy, rozwój, unowocześnienia i dopracowania są jak najbardziej słuszne.

Maciej Marciniak, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, ocenił konferencję jako sukces. – Najprostsza jest statystyka: ponad 850 uczestników i wiele osób, dla których niestety już brakło miejsc. To oznacza, że jest to impreza potrzebna. Kluczem do sukcesu jest forma DNI BETONU. Są tutaj producenci betonu, producenci cementu, producenci chemii budowlanej, maszyn z tym związanych, szalunków. Mamy możliwość wymiany poglądów i zweryfikowania swoich oczekiwań. Bardzo potrzebna impreza zakończona, moim zdaniem, pełnym sukcesem – mówił Maciej Marciniak.

Krzysztof Kaczmarek, prezes firmy ZPB Kaczmarek, stwierdził, że pomysł konferencji jest bardzo dobry zarówno dla przedsiębiorców jak i dla naukowców. – Spotykanie się co dwa lata w jednym miejscu jest bardzo pozytywne dla nas wszystkich – dodał Krzysztof Kaczmarek.

Walenty Twardy z Erbudu bardzo dobrze ocenia konferencję. – Brałem udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym betonu towarowego. I ta dyskusja, i konferencja pokazuje, że beton jest materiałem skomplikowanym. Konferencja DNI BETONU podnosi wiedzę i kulturę wykonawstwa z betonu i wnosi wiele do naszej rzeczywistości budowlanej – mówił Walenty Twardy.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VIII Konferencji DNI BETONU kilka minut po zamknięciu konferencji oceniał przebieg wydarzenia na więcej niż dobrze. – To było marzenie osób przygotowujących konferencję z Komitetu Organizacyjnego i Rady Programowej. 850 uczestników, świetne referaty, cała masa superaktualnych tematów pięknie zaprezentowanych. Były nowości: sesja posterowa i sesja warsztatowa – obie bardzo udane. Ja dzisiaj mam już pytania, czy za 2 lata pokazy technologiczne będą. Oczywiście że tak, gdyż to się sprawdziło. Cieszymy się, nie zapeszamy, dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w tym sukcesie. Dziękujemy wszystkim firmom, które zdecydowały się wysłać do Wisły swoich ludzi. Konferencja DNI BETONU wiąże się z naszą misją – misją Stowarzyszenia Producentów Cementu – chcemy podnieść poziom robót w obszarze technologii betonowych. I to się udaje. Z satysfakcją patrzę, że sala odmłodniała. Przyjechała cała masa młodych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę. Jak patrzę na przebieg i wyniki konkursu Power Concrete, to jestem pod wrażeniem technologicznego profesjonalizmu bardzo młodych ludzi. To świadczy bardzo dobrze o całym środowisku, które potrafi wykreować młodych ludzi, rozumiejących czym jest beton, rozumieją jego piękno i niebezpieczeństwa wynikające z braku profesjonalizmu.

WARSZTATY BETONOWE

Tuż po zakończeniu konferencji DNI BETONU rozpoczęły się warsztaty betonowe pt. „Nowe ogólne specyfikacje techniczne GDDKiA dla betonu – praktyczne aspekty” z udziałem blisko 60 uczestników. Warsztaty prowadził prof. Jan Deja ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Wacław Michalski – dyrektor ds. technologii GDDKiA, prof. Tomasz Siwowski – Politechnika Rzeszowska, Adam Glinicki – GDDKiA w Białymstoku, Ireneusz Mikulicki – GDDKiA Oddział w Łodzi, Teresa Bonaszewska – CEMEX Polska, Robert Walkowiak – CHRYSO Polska i dr inż. Grzegorz Łój z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Piotr Piestrzyński