Program Konferencji

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

Bieg charytatywny „DNI BETONU W BIEGU 2021”

10 października (niedziela) 2021

Zawody biegowe na dystansie 10 km
Gospodarz biegu miasto Wisła

Dochód z biegu (opłata rejestracyjna) przeznaczony na Fundację „Na Ratunek”


DZIEŃ PIERWSZY / DAY ONE

PONIEDZIAŁEK / MONDAY 11.10.2021

8.00 – 11.15 Rejestracja uczestników i otwarcie Konferencji Dni Betonu /REGISTRATION OF PARTICIPANTS AND OPENING CEREMONY

11.15 – 15.00 Sesje otwarcia / OPENING SESSIONS

15.00 – 15.30 Finał Konkursu Power Concrete / THE FINAL OF POWER CONCRETE CONTEST

16.30 – 18.00 Dyskusja panelowa / PANEL DISCUSSION

19.00 – Kolacja powitalna/regionalna / WELCOME DINNER (REGIONAL)

Prezentacja prac studentów architektury uczestników warsztatów betonowych / PRESENTATION OF ARTISTIC CONCRETE WORKS MADE BY ARCHITECTURE STUDENTS

Rozdanie nagród Konkursu POWER CONCRETE 2021 / POWER CONCRETE COMPETITION AWARDING

/„Grillowisko” obok Hotelu Gołębiewski – Ze względu na plenerowy charakter kolacji zalecamy wzięcie ciepłego ubrania /DINNER WILL TAKE PLACE OUTDOOR AT GRILLOWISKO NEARBY THE HOTEL GOŁĘBIEWSKI. WARM CLOTHES ARE RECOMMENDED FOR THIS EVENT


DZIEŃ DRUGI / DAY TWO

WTOREK / TUESDAY 12.10.2021

9.00 – 18.00 Sesje tematyczne / THEMATIC SESSIONS

  • Beton w infrastrukturze transportowej / CONCRETE IN INFRASTRUCTURE
  • Rola domieszek chemicznych w technologii betonu / SIGNIFICANCE OF CHEMICAL ADMIXTURES IN CONCRETE TECHNOLOGY
  • Beton towarowy i prefabrykowany / READYMIX AND PRECAST CONCRETE

9.00 – 15.00 Sesje warsztatowe / WORKSHOP SESSIONS

  • Pokazy technologiczne partnerów / PARTNERS’ TECHNOLOGICAL SHOWS

16.30 – 18.00 Dyskusja panelowa: Prefabrykacja betonowa w budownictwie mieszkaniowym / PANEL DISCUSSION: CONCRETE PREFABRICATION IN HOUSING CONSTRUCTION

19.00 – Uroczysta kolacja z wręczeniem Nagród Dni Betonu / GALA DINNER / AMONG OTHERS HANDING OF THE CONCRETE DAYS AWARDS


DZIEŃ TRZECI / DAY THREE

ŚRODA / WEDNESDAY 13.10.2021

9.00 – 18.00 Sesje tematyczne / THEMATIC SESSIONS

  • Spoiwa i betony z dodatkami mineralnymi / BINDING MATERIALS AND CONCRETES WITH MINERAL ADDITIVES
  • Właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu / PROPERTIES OF CONCRETE MIXTURE AND CONCRETE
  • Beton w zrównoważonym budownictwie / CONCRETE IN SUSTAINABLE CONSTRUCTION

9.00 – 11.00 Seminarium “Wyroby budowlane pod kontrolą” / SEMINAR: CONSTRUCTION PRODUCTS UNDER CONTROL

11.00 – 14.15 Sesja posterowa i ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy poster / POSTER SESSION AND ANNOUNCEMENT OF THE BEST POSTER CONTEST

14.30 – Zamknięcie XI DNI BETONU / CLOSING OF THE CONFERENCE


WARSZTATY BETONOWE 2021 / Concrete Workshop 2021

13 października (środa) 2021 godz. 15.00 – 19.00
13 October 2021 (Wednesday) 15 – 19:00 hrs

Temat: Krajowe wymagania techniczne dla betonów konstrukcyjnych i nawierzchniowych.


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu / ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CHANGE THE PROGRAM