Program Konferencji

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

I Bieg charytatywny „DNI BETONU W BIEGU 2021”

10 października (niedziela) 2021, START godz. 11:30

Zawody biegowe na dystansie 10 km

REGULAMIN i ZAPISY: https://dostartu.pl/i-bieg-charytatywny-dni-betonu-w-biegu-2021-v6392

Gospodarz biegu miasto Wisła

Dochód z biegu (opłata rejestracyjna) przeznaczony na Fundację „Na Ratunek”


DZIEŃ PIERWSZY

PONIEDZIAŁEK – 11.10.2021

8.00–11.00 Rejestracja uczestników – lobby obok recepcji hotelowej
Poczęstunek: kawa, herbata – VI piętro

11.00–11.15 Otwarcie Konferencji Dni Betonu – sala kongresowa 6/2 (VI piętro)

11.15–13.00 Sesja otwarcia cz. I
Prowadzący: Jan Deja, Kazimierz Furtak, Krzysztof Kieres, Michał Wrzosek

 1. Lech Czarnecki, Jan Deja, ITB, AGH – Zrównoważone budownictwo; w poszukiwaniu przemiany prometejskiej
 2. Maciej Zając, HeidelbergCement – Tendencje rozwojowe w cemencie i betonie
 3. Andrzej Garbacz, Politechnika Warszawska – Ślad węglowy betonu
 4. Marek Salamak, Politechnika Śląska – Cyfryzacja branży budowlanej – BIM w inżynierii mostowej
 5. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska – Polskie tunele drogowe – przegląd konstrukcji i technologii

13.00–13.30 – Przerwa kawowa

13.30–15.15 Sesja otwarcia cz. II  
Prowadzący: Maria Kaszyńska, Tomasz Klimala, Janusz Miłuch, Jacek Śliwiński

 1. Marek Rozkrut, E&Y – Rola budownictwa w polskiej gospodarce
 2. Marcin Peterlik, IPiAG – Rynek materiałów budowlanych w Polsce
  – Cement – Krzysztof Kieres, SPC
  – Beton towarowy – Michał Grys, SPBT
  – Domieszki chemiczne – Tadeusz Wasąg, SPCHB
  – Prefabrykacja i beton komórkowy – Grzegorz Bajek, SPB
  – Kostka brukowa – Piotr Nowicki, SPBKD
 3. Wojciech Radomski – Estetyka mostów – funkcjonalność i konstrukcja obiektów a wyobraźnia architektów
 4. Marcin Brataniec, eM4 Pracownia Architektury Brataniec – Kamień nad Wisłą. Pawilon edukacyjny na Golędzinowie w Warszawie

15.15 – 15.45  Finał Konkursu Power Concrete, sala 6/2, VI piętro

15.15 – 16.30  Przerwa obiadowa

16.30 – 18.00 Dyskusja panelowa: „Rola budownictwa w polskiej gospodarce”
Prowadzący: redaktor Maciej Głogowski, Radio TOK FM

 1. Grzegorz Tobiszowski, Parlament Europejski
 2. Andrzej Szejna, Sejm RP
 3. Tomasz Żuchowski, GDDKiA
 4. Arnold Bresch, PKP PLK
 5. Dariusz Blocher, FERROVIAL
 6. Jan Styliński, PZPB

19.00 Kolacja powitalna (regionalna) z udziałem zespołu Buskers Band
W programie m.in.:
Rozdanie nagród w Konkursie POWER CONCRETE 2021
Wręczenie nagród w pierwszym biegu charytatywnym „Dni Betonu w Biegu”
Prezentacja prac studentów architektury, uczestników warsztatów betonowych
Pokaz laserowy (ok. godz. 21:30) – zaprasza firma ADMITEX
Miejsce kolacji: „Grillowisko” obok Hotelu Gołębiewski – Ze względu na plenerowy charakter kolacji zalecamy wzięcie ciepłego ubrania.


DZIEŃ DRUGI

WTOREK – 12.10.2021

9.00–18.00 Szkolenie z ratownictwa medycznego, sala 6/3, VI piętro

10.00–15.00 Pierwszy w Polsce pokaz na żywo druku 3D z betonu, firma ReBuild przed wejściem głównym do Hotelu Gołębiewski

9.00–10.30 Sesja III: Beton a zrównoważone budownictwo
Prowadzący: Robert Czołgosz, Andrzej Garbacz, Xavier Guesnu, Waldemar Pichór

 1. Piotr Górak, Jarosław Gaudy, Andrzej Wójcik – Zmniejszenie śladu węglowego w konstrukcjach mostowych za pomocą rozwiązań materiałowych dla betonów opartych na cementach niskoklinkierowych
 2. Waldemar Pichór, Paulina Szołdra, Patrycja Jasionowska, Kornelia Zawada, Piotr Stępień – Efektywność fotokatalitycznego rozkładu NOx przez kompozyty cementowe z TioCem w różnych warunkach środowiskowych
 3. Małgorzata Lenart, Maciej Gruszczyński, Aleksander Kozak, Adrian Iwo Sowa – O możliwości wykorzystania cementu z dodatkiem węgla aktywnego do oczyszczania powietrza z NOx
 4. Marek Kacperak – Badania współczynników odbicia światła i luminancji zapraw cementowych i betonów
 5. Tomasz Baran, Mikołaj Ostrowski, Piotr Francuz – Zmniejszenie emisji CO2 związane z wykorzystaniem ubocznych produktów w przemyśle cementowym
 6. Didier Lootens, Maxime Liard, Robert Czołgosz – From the matter to the shape: Digital Manufacturing

10.30–10.45 – Przerwa kawowa

10.45–12.45 Sesja IV/1: Beton w infrastrukturze
Prowadzący: Dariusz Gawlak, Michał Grys, Leszek Rafalski, Antoni Szydło

 1. Jan Biliszczuk, Wojciech Lorenc – Konstrukcje hybrydowe – nowa idea żelbetu zbrojonego sztywnymi elementami
 2. Igor Ruttmar, Małgorzata Konopska-Piechurska, Paweł Szaj – Nawierzchnie betonowe ze zbrojeniem ciągłym kompozytowym z włókna szklanego GFRP
 3. Grzegorz Bajorek, Maciej Barć – Praktyczne zastosowanie funkcji dojrzałości do bieżącego szacowania wytrzymałości betonu w realizowanej konstrukcji
 4. Eugen Kleen, Tadeusz Wasąg, Witold Chodyń – Wpływ projektów infrastrukturalnych na ekologię i funkcjonowanie miast na przykładzie projektu „Stuttgart 21”
 5. Mariusz Dąbrowski, Michał Oleksik, Arkadiusz Ignerowicz – Stabilność charakterystyki porów i przepuszczalność betonu nawierzchniowego z cementami z dodatkami mineralnymi
 6. Jacek Korentz, Robert Jurczak, Filip Szmatuła, Tomasz Rudnicki – Właściwości nawierzchni betonowej autostrady A18 po 82 latach eksploatacji
 7. Przemysław Moszczak, Łukasz Duda – Wymiana uszkodzonych płyt nawierzchni betonowych za pomocą szybkowiążącego betonu wysokowartościowego
 8. Damian Dziuk, Artur Gołda, Mariusz Saferna, Michał Witkowski – Zastosowanie cementu CEM I 42,5R–NA do nawierzchni betonowych na przykładzie budowy obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi krajowej nr 423

10.45–12.45 Sesja warsztatowa IV/2: Pokazy technologiczne partnerów, sala 5/2, V piętro
Prowadzący: Zbigniew Giergiczny, Jacek Gołaszewski

 1. Wykorzystanie metod analitycznych w ocenie barwy betonu barwionego – przykłady praktyczne –Michał Oleksik, Atlas
 2. Domieszka redukująca zawartość powietrza w betonie. Obszary zastosowań –Jakub Augustyn, Mapei Polska
 3. Cyfryzacja w zarządzaniu zapasami – Jacek Olszewski, Krzysztof Jarosiński,Sika Poland

12.45–13.15 Przerwa kawowa

13.15–15.00 Sesja V: Rola domieszek chemicznych w technologii betonu i zapraw
Prowadzący: Jacek Błoński, Włodzimierz Chołuj, Paweł Łukowski, Tadeusz Wasąg

 1. Maciej Sypek, Waldemar Pichór, Rafał Latawiec – Wpływ stopnia odwodnienia siarczanu wapnia w cemencie na efektywność napowietrzania betonu domieszkami chemicznym
 2. Agnieszka Machowska, Robert Walkowiak – Wartości współczynnika „k” dla popiołu lotnego stosowanego z cementem CEM III/A
 3. Jakub Augustyn, Michał Turczyn – Rola domieszek w betonie ciężkim stosowanym w prefabrykacji
 4. Kamil Fiks, Marcin Piechocki, Jacek Kozakiewicz, Wojciech Poręba – Zastosowanie domieszek chemicznych w technologii betonu podwodnego SCC na przykładzie modernizacji w EW Dychów
 5. Aleksandra Pełczyńska, Cyprian Pełczyński – Porównanie wpływu wybranych domieszek chemicznych na właściwości fizykochemiczne zaczynów i zapraw cementowych
 6. Artur Paszkowski, Kamil Ślusarczyk, Daniel Kozłowski, Paweł Jędrzejak – Czynnki kształtujące właściwości reologiczne mieszanek betonowych przeznaczonych do pali wierconych
 7. Konrad Grzesiak, Michał Zapała, Konrad Wawrzyniecki – Samorozlewne jastrychy cementowe SLS

15.00–16.30 Przerwa obiadowa

15.00–16.30 Prezentacja nt. ratownictwa medycznego, sala 6/3, VI piętro

16.30–18.00 Forum Dyskusyjne: Prefabrykacja betonowa w budownictwie mieszkaniowym
Prowadzący: Zbigniew Pilch, SPC

Zbigniew Maćków, Maćków Pracownia Projektowawprowadzenie do dyskusji
Prefabrykacja betonowa w budownictwie – realizacja projektów biurowych i mieszkalnych
Przemysław Borek, PEKABEX – opinie i doświadczenia w realizacji
Roman Stanisławski, BUDIZOL– opinie i doświadczenia w realizacji
Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, SPC – argumenty za prefabrykacją betonową

19.00–21.30 Uroczysta kolacja, sala balowa 0/2 (parter) z towarzyszeniem Zespołu Boba Jazz Band (strój wieczorowy)
W programie m.in.:
Wręczenie medali 30-lecia Stowarzyszenia Producentów Cementu
Wręczenie Nagród DNI BETONU 2021

21.30 Występ gwiazdy wieczoru – Maciej Maleńczuk + Rhythm Section – Klub nocny Hotelu Gołębiewski


DZIEŃ TRZECI

ŚRODA – 13.10.2021

9:00–10.15 Sesja VI:  Architektura Betonowa
Prowadzący: Jan Deja, Zbigniew Maćków, Tomasz Siwowski, Michał Stachów

 1. Maria Kaszyńska – Druk 3D- polskie doświadczenia
 2. Maciej Adamowicz – Architektoniczny beton kolorowy zastosowany w realizacji projektu Pawilonu Południowego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 3. Krzysztof Kuniczuk – Zastosowanie białego cementu CEM IIA-LL 52,5 przy wykonaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 4. Anna  Mielnik – Dychotomie betonu
 5. Fabian Meyer-Brötz – 3D construction printing in the industrial practice – the first printed buildings in Germany

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30–10.45 Sesja Specjalna VII: Wyroby budowlane pod kontrolą
Prowadzący: Zbigniew Giergiczny, Michał Glinicki, Wojciech Putra, Krzysztof Starzyk
Roman Sobczak – Jakość wyrobów budowlanych – okiem eksperta

10.45–11.45 Sesja VIII/1: Spoiwa i betony z dodatkami mineralnymi
Prowadzący: Wojciech Putra, Zbigniew Giergiczny, Michał Glinicki, Krzysztof Starzyk

 1. Teresa Zych, Marzena Najduchowska, Bartosz Rewera – Wpływ rodzaju włókien na właściwości wytrzymałościowe oraz trwałościowe betonów posadzkowych
 2. Dalia Bednarska, Alicja Wieczorek, Marcin Koniorczyk –Wpływ bleedingu na zamarzanie wody i mikrostrukturę kompozytów cementowych
 3. Ewa Kapeluszna, Wojciech Szudek, Paweł Wolka, Adam Zieliński – Alternatywne dodatki mineralne dla zrównoważonych kompozytów cementowych – porównanie reaktywności oraz wpływ na właściwości fizykochemiczne.
 4. Michał Wieczorek, Paweł Pichniarczyk – Wpływ zmiennego stosunku popiołu lotnego krzemionkowego do granulowanego żużla wielkopiecowego na właściwości cementu CEM V

10.30–11.45 Sesja posterowa VIII/2, Sala 5/3, V piętro
Prowadzący: Jarosław Buszewski, Józef Jasiczak, Dariusz Konieczny, Paweł Łukowski

11.45–12.15 Przerwa kawowa

12.15–13.45 Sesja IX: Właściwości betonu stwardniałego
Prowadzący: Dariusz Gawlak, Jacek Gołaszewski, Barbara Klemczak

 1. Artur Łagosz, Dominika Ulanowska – Trwałość wybranych kruszyw wapiennych stosowanych do produkcji betonów w warunkach oddziaływania środowiska alkalicznego
 2. Małgorzata Gołaszewska, Jacek Gołaszewski, Grzegorz Cygan – Wpływ rodzaju mączki wapiennej na mrozoodporność betonów zwykłych i samozagęszczalnych
 3. Łaskawiec Katarzyna, Ewelina Górecka – Wpływ zabezpieczenia muru na proces karbonatyzacji w autoklawizowanym betonie komórkowym
 4. Piotr Woyciechowski, Maciej Kalinowski – Przebieg karbonatyzacji betonu pielęgnowanego wewnętrznie za pomocą polimerów superabsorbcyjnych (SAP)
 5. Krzysztof Falkowski, Marta Kosior-Kazberuk – Zwiększenie mrozoodporności betonu poprzez modyfikację domieszką emulsji bitumicznej
 6. Agnieszka Michalik, Piotr Kupisz, Artur Piekarczuk – Ocena możliwości zastosowania odpadowych włókien z opon jako zbrojenie betonu w aspekcie wymagań normy PN–EN 14889–1

13.45–14.15 Sesja Specjalna X: Wytyczne Techniczne GDDKiA
Prowadzący: Jan Deja, Dariusz Gawlak, Jacek Gołaszewski, Barbara Klemczak
Leszek Bukowski – Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich

14.15–14.30 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy poster
Prowadzący: Jarosław Buszewski, Józef Jasiczak, Dariusz Konieczny, Paweł Łukowski

14.30 Ceremonia zamknięcia XI DNI BETONU

14.45 Przerwa obiadowa

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu