Program Konferencji

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI (aktualizacja: 06-10-2023 r.)

II Bieg charytatywny „DNI BETONU W BIEGU 2023”

8 października (niedziela) 2023, START godz. 13:00

Zawody biegowe na dystansie 10 km

ZAPISY i REGULAMIN: (kliknij)
https://dostartu.pl/ii-charytatywny-bieg-dni-betonu-w-biegu-2023-v8703

Sponsor biegu

Gospodarz biegu miasto Wisła

Dochód z biegu (opłata rejestracyjna) przeznaczony będzie na Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”


DZIEŃ PIERWSZY

PONIEDZIAŁEK – 09.10.2023

8.00–11.00 Rejestracja uczestników – lobby obok recepcji hotelowej
Poczęstunek: kawa, herbata – VI piętro

11.00–11.30 Otwarcie Konferencji Dni Betonu – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Jan Deja, Krzysztof Kieres

11.30–13.15 Sesja otwarcia cz. I
Prowadzący: Jan Deja, Krzysztof Kieres, Marta Kosior-Kazberuk, Michał Wrzosek

 1. Marcin Popkiewicz – Strategia klimatyczna UE jako odpowiedź na totalną zagładę
 2. Emmanuel Brutin – Decarbonization of the cement and concrete sector in the context of EU climate policy / Dekarbonizacja sektora cementowego i betonowego w kontekście polityki klimatycznej UE
 3. Łukasz Gołek – Geopolimery – nadchodząca rewolucja czy ślepy zaułek?
 4. Sebastian Spaun – The success story of concrete core activation in Vienna / Historia sukcesu wykorzystania betonu w Wiedniu
 5. Waldemar Pichór – Wykorzystanie druku 3D w budownictwie kosmicznym

13.15–13.45 – Przerwa kawowa

13.15–17.00 Spotkania w Shisha Bar CONCRETE – antresola, VI piętro

13.45–15.30 Sesja otwarcia cz. II  
Prowadzący: Dariusz Gawlak, Maria Kaszyńska, Tomasz Klimala, Wojciech Lorenc

 1. Krzysztof Kaczorek – Kadra inżynierska w branży budowlanej – analiza obecnej sytuacji, wyzwania i zagrożenia
 2. Szymon Jungiewicz – Prognozy rozwoju polskiego rynku budowlanego
 3. Dyskusja (14.25–15.30) „Materiały budowlane w erze dekarbonizacji budownictwa”
  Prowadzenie: Jan Deja – Stowarzyszenie Producentów Cementu
  – uczestnicy:
  Grzegorz Bajek – Stowarzyszenie Producentów Betonu,
  Michał Grys – Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce,
  Krzysztof Kieres – Stowarzyszenie Producentów Cementu,
  Łukasz Machniak – Polski Związek Producentów Kruszyw,
  Piotr Nowicki – Stowarzyszenie Producentów Betonowej Kostki Drogowej
  Tadeusz Wasąg – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej,

15.30  Finał Konkursu Power Concrete, sala 6/2, VI piętro
Prowadzący: Zbigniew Pilch – Stowarzyszenie Producentów Cementu

15.30–16.30  Przerwa obiadowa

16.30–18.00 Dyskusja panelowa: „Rola budownictwa w polskiej gospodarce w kontekście polityki klimatycznej UE” – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Patrycjusz Wyżga – Portal WP.PL
– uczestnicy:

 1. Adrian Furgalski – Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 2. Zbigniew Reszka – ArchDeco Pracownia Architektury
 3. Łukasz Sawicki – Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 4. Jan Styliński – Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 5. Maciej Wójcik – Polski Związek Firm Deweloperskich
 6. Tomasz Żuchowski – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

19.00 Kolacja powitalna (regionalna) koncert Zespołu Vetex z Belgii
W programie m.in.:
Prezentacja prac studentów architektury, uczestników warsztatów betonowych
Wręczenie nagród w biegu charytatywnym „Dni Betonu w Biegu”
Rozdanie nagród w Konkursie POWER CONCRETE 2023
Pokaz sztucznych ogni – zaprasza firma Admitex
Miejsce kolacji: „Grillowisko” obok Hotelu Gołębiewski – Ze względu na plenerowy charakter kolacji zalecamy wzięcie ciepłego ubrania.


DZIEŃ DRUGI

WTOREK – 10.10.2023

9.00–18.00 Showroom ratownictwa medycznego –  ESKULAPA sala 5/4, V piętro
Prezentacja „Krwawe historie. Pokaz Ratownictwa” oraz „wyścigi karetek”,
sala 5/4, V piętro
(g. 10:45-11:15, g. 13:00-13:30)

12.00–16.00 Spotkania w Shisha Bar CONCRETE – antresola, VI piętro

9.00–10.45 Sesja: Beton a zrównoważone budownictwo – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Wiesław Adamczyk, Robert Czołgosz, Andrzej Garbacz, Izabela Hager

 1. Piotr Górak, Łukasz Szabat – Beton – idealny materiał w gospodarce o cyklu zamkniętym
 2. Piotr Woyciechowski, Lech Czarnecki – Modele karbonatyzacji betonu – proces nieskończony w czasie i skończony w przestrzeni
 3. Justyna Nowicka-Semen – Jak trwałe jest bycie eko? Analiza trwałości betonów z cementami niskoemisyjnymi
 4. Maciej Kalinowski, Karol Chilmon, Wioletta Jackiewicz-Rek, Beata Jaworska, Małgorzata Wojtkowska – Filtracja spływu powierzchniowego przez beton wodoprzepuszczalny – immobilizacja metali ciężkich
 5. Aleksandra Zeidel, Milica Kitanović, Paweł Trybalski – Wpływ warunków wypalania i składu mieszaniny surowcowej na reaktywność klinkieru portlandzkiego w ujęciu przemysłowym
 6. Filip Szmatuła, Jacek Korentz – Wpływ zbrojenia rozproszonego z włókien węglowych pochodzących z recyklingu na właściwości betonu
 7. Kamila Owczarska, Elżbieta Szmigiera, Maja Kępniak – Wykorzystanie metody krzywej dojrzałości w ocenie wpływu obróbki termicznej betonu w warunkach niskich temperatur na właściwości betonu w konstrukcji

9.00–10.45 Sesja posterowa – sala 8/1, VIII piętro
Prowadzący: Józef Jasiczak, Dariusz Konieczny, Piotr Mackiewicz, Bożena Środa

10.45–11.15 Przerwa kawowa

10.45–11.15 Prezentacja „Krwawe historie pokaz ratownictwa” oraz „wyścigi karetek” sala 5/4, V piętro

11.15–13.00 Sesja: Prefabrykacja Betonowa  – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Wit Derkowski, Xavier Guesnu, Barbara Klemczak, Tomasz Moskal

 1. Kamil Ślusarczyk, Łukasz Duda, Mateusz Pitura, Witold Jawański – Zastosowanie cementów o obniżonym śladzie węglowym w prefabrykacji wielkogabarytowej
 2. Michał Oleksik, Arkadiusz Ignerowicz, Arkadiusz Fornal, Maciej Batog, Wioletta Wojtkiewicz – Wpływ stosowania cementów niskoemisyjnych na właściwości oraz trwałość drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych
 3. Andrzej Cieloch, Jarosław Gaudy, Paweł Głaz, Michał Witkowski – Wpływ zastosowanego rozwiązania materiałowego opartego na cementach o obniżonej emisji CO2 zawierających nieklinkierowe składniki główne na trwałość warstwy ścieralnej kostki brukowej
 4. Maciej Adamowicz, Igor Vavrin, Jarosław Gaudy – Wykorzystanie kompatybilności układu domieszka – cement do kreowania rozwiązań o niższym śladzie węglowym w prefabrykacji betonowej
 5. Ewelina Górecka, Katarzyna Łaskawiec, Piotr Gębarowski – Ocena możliwości zastosowania popiołów z węgla brunatnego w technologii wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego
 6. Radosław Walendziak, Renata Kotynia – Stłuczka szklana jako składnik betonu do produkcji drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych w infrastrukturze drogowej
 7. Alexander Bettenmann – Developments in 3D Construction printing technology and realizations in the industry / Rozwój technologii konstrukcji z użyciem druku 3D i realizacje w branży

11.15–12.15 –Spotkanie z firmą LEIMRO – sala 5/3, V piętro
Prowadzący: Firma LEIMRO

11.15–13.00 Sesja warsztatowa równoległa, pokazy technologiczne partnerów – sala 5/2, V piętro
Prowadzący: Zbigniew Giergiczny, Jacek Gołaszewski

 1. Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. – Wyzwania reologiczne w mieszankach z wykorzystaniem piasków pozbawionych frakcji drobnych oraz kruszywa drobnego pochodzącego z przekruszu
 2. Sika Poland Sp. z o.o. – „ReCO2ver” – rewolucyjny system recyklingu betonu z wiązaniem CO2
 3. MC- Bauchemie Sp. z o.o. – Systemowe rozwiązania w ramach kosmetyki betonu

13.00–13.30 Przerwa kawowa

13.00–13.15 Prezentacja książki „Poradnik technologa przemysłu cementowego” autorstwa Wiesława Kurdowskiego Wydawnictwo Polski Cement sala 6/1, VI piętro

13.00–13.30 Prezentacja „Krwawe historie. Pokaz Ratownictwa” oraz „wyścigi karetek” sala 5/4, V piętro

13.30–15.00 Sesja: Spoiwa i betony z dodatkami mineralnymi – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Włodzimierz Chołuj, Paweł Łukowski, Michał Stachów, Krzysztof Wilde

 1. Beata Jaworska, Małgorzata Janaszek, Jerzy Jaworski – Wpływ skarbonatyzowanych popiołów lotnych na wybrane właściwości zapraw cementowych
 2. Artur Łagosz, Grzegorz Bajorek, Piotr Górak – Ocena właściwości użytkowych betonu z cementem CEM II/C-M w aspekcie rozszerzenia obszaru możliwych aplikacji
 3. Grzegorz Bajorek, Sabina Warchoł, Maciej Barć, Łukasz Kosturkiewicz – Mączki wapienne – dodatek do betonu
 4. Myroslav Sanytsky, Tetiana Kroppynytska, Iryna Heviuk, Mykola Makovijczuk, Ludmyla Kripka – Performance of concretes with a low carbon footprint containing multi-component mineral additives
 5. Agnieszka Ślosarczyk, Izabela Klapiszewska – Wpływ różnych form tlenku cynku na wczesną hydratację oraz właściwości mechaniczne i antybakteryjne kompozytów cementowych
 6. Aleksandra Pełczyńska, Cyprian Pełczyński – Kształtowanie właściwości reologicznych zapraw cementowych na podstawie modyfikacji składu domieszki chemicznej z wykorzystam reometru rotacyjnego

13.30–15.00 Sesja równoległa, Forum odbudowy Ukrainy – sala 5/2, V piętro
Prowadzący: Andrzej Nowak

 1. Przemysław Borek – PEKABEX
 2. Lucyna Domagała – Politechnika Krakowska
 3. Liudmyla  Kripka – Ukrcement  Association
 4. Bernie Pekor – American Concrete Institute
 5. Wojciech Sumelka – Politechnika Poznańska
 6. Fedir Yatsko – Ukrainian Association of Design Organizations (tbc)

15.00–16.30 Przerwa obiadowa

16.30–18.00 Debata „Betony niskoemisyjne – perspektywy i wyzwania rynku” – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Artur Golda, Maciej Gruszczyński – Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Panel dyskusyjny – uczestnicy:

 1. Grzegorz Bajorek – Politechnika Rzeszowska, Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.
 2. Łukasz Drobiec – Politechnika Śląska
 3. Jarosław Fiutowski – Ghelamco Poland
 4. Mariusz Grochowicz – Transbet Betoniarnie Sp.K.
 5. Piotr Górak – Stowarzyszenie Producentów Cementu, Cemex Polska Sp. z o.o.
 6. Michał Oleksik – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Atlas Sp. z o.o.

19.00–21.30 Uroczysta kolacja, sala balowa 0/2 (parter) z towarzyszeniem Zespołu Boba Jazz Band (strój wieczorowy)
W programie m.in.: Wręczenie Nagród DNI BETONU 2023

21.30 Występ gwiazdy wieczoru: Koncert Zespołu Golec uOrkiestra – klub nocny Hotelu Gołębiewski


DZIEŃ TRZECI

ŚRODA – 11.10.2023

9:00–10.00 Sesja: Architektura Betonowa – sala kongresowa 6/2, VI piętro 
Prowadzący: Marta Kosior-Kazberuk, Janusz Miłuch, Michał Skrzypczyński, Piotr Woyciechowski

 1. Krzysztof Kuniczuk – Beton architektoniczny warstwowy – projektowanie i wykonawstwo
 2. Marek Początko – Przestrzeń pustki jako motyw współczesnej architektury betonowej
 3. Wojciech Ciepłucha, Marcin Majta – BIM w koordynacji projektu o konstrukcji żelbetowej
 4. Bartosz Witkowski, Mateusz Moczko, Krzysztof Schabowicz – Prefabrykacja betonowa we współczesnym budownictwie mieszkaniowym

10.00 – 10.15 Przerwa kawowa

9.00–10.30 Sesja Specjalna: „Wyroby budowalne pod kontrolą” – sala 5/2, V piętro
Prowadzący: Paweł Pichniarczyk – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Piotr Kijowski – Stowarzyszenie Producentów Cementu

Prezentacje: (9:00–9:45)

 1. Kontrola wyrobów budowlanych przez Organy Nadzoru Budowlanego
  Krzysztof Myszkowski – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 2. Wprowadzenie do obrotu niestandardowych wyrobów budowlanych
  Karolina Łączka – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 3. Rola i zadania Rady Wyrobów w procesie nadzoru rynku wyrobów budowlanych
  Jan Bobrowicz – Rada Wyrobów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej

Panel dyskusyjny: (9:45–10:30), uczestnicy:

 1. Iwona Tokarska – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 2. Łukasz Rymarz – Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 3. Piotr Zapolski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 4. Grzegorz Stefanowicz – P.P.M.D. KRUSZBET S.A.

10.15 KONGRES NAWIERZCHNI 2023 – zapowiedź sesji na temat nawierzchni z betonu cementowego, Ewelina Nawara – Dyrektor Naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – sala kongresowa 6/2, VI piętro

10.15–12.00 Sesja: Beton w infrastrukturze drogowej i mostowej – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Anna Halicka, Piotr Mackiewicz, Wojciech Putra, Leszek Rafalski

 1. Antoni Szydło, Tomasz Siwowski – Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych: doświadczenia krajowe
 2. Grzegorz Banach, Witold Chodyń – Betony w tunelach wykonywanych metodą NATM. Doświadczenia z budowy tunelu TS-26 na trasie S3 Bolków-Kamienna Góra
 3. Agata Kędzierska, Anita Smolarek-Nowak, Krzysztof Szczepaniak, Michał Żuchowski – Właściwości użytkowe, warunki wytwarzania i zastosowanie cementu portlandzkiego CEM I 42,5 N-LH/SR 5/NA
 4. Krzysztof Zychowicz, Maciej Batog, Michał Zapała – Wykorzystanie cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A w betonowych elementach sprężonych w infrastrukturze drogowej
 5. Bartosz Piątek, Tomasz Howiacki, Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski, Rafał Sieńko, Łukasz Bednarski – Zastosowanie pomiarów światłowodowych DFOS do identyfikacji uszkodzeń w konstrukcjach sprężonych
 6. Paweł Mofina, Michał Zapała – Cementy z nieklinkierowymi składnikami mineralnymi w betonach do specjalnych robót geotechnicznych
 7. Krzysztof Falkowski, Marta Kosior-Kazberuk – Doświadczenia z rozbudowy nawierzchni betonowej terminala kontenerowego w Wolnym Obszarze Celnym w Małaszewiczach k. Terespola

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–14.15 Sesja: Właściwości betonu stwardniałego – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Robert Geryło, Barbara Klemczak, Wojciech Radomski, Krzysztof Schabowicz

 1. Michał Tałaj, Maciej Batog, Barbara Batog, Jakub Bakalarz, Damian Dziuk – Kształtowanie mrozoodporności betonów niskoemisyjnych wykonanych z nowych rodzajów cementów CEM II/C-M i CEM VI
 2. Andrzej Moczko – Nowa norma europejska EN 13791:2019. Blaski i cienie oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach budowlanych na podstawie badania odwiertów rdzeniowych
 3. Józef Jasiczak, Cyprian Woźniak, Mahmoud Hsino – Wpływ dodatku materiałów PCM na cechy mechaniczne betonu w konstrukcjach
 4. Mariusz Dąbrowski, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, Karolina Bogusz, Michał A. Glinicki – Trwałość serpentynitowo-barytowego betonu osłonowego
 5. Julia Blazy, Łukasz Drobiec, Paweł Wolka – Projektowanie fibrobetonowych posadzek przemysłowych według trzeciej i czwartej edycji Technical Report 34
 6. Anna Halicka – Kierunki zmian normy „Projektowanie konstrukcji z betonu” w ramach nowelizacji Eurokodów
 7. Faustyna Ułasiuk, Julita Krassowska, Marta Kosior-Kazberuk – Wpływ metakaolinitu na przyczepność prętów BFRP i GFRP do betonu

14.15–14.30 Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenia nagród na najlepszą prezentację oraz poster konferencji Dni Betonu – sala kongresowa 6/2, VI piętro
Prowadzący: Józef Jasiczak, Dariusz Konieczny

14.30 Ceremonia zamknięcia XII DNI BETONU
Prowadzący: Jan Deja, Dariusz Gawlak

14.45 Przerwa obiadowa

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu