Referaty

Zgłaszanie referatów

Prosimy o przesłanie streszczeń obejmujących maksymalnie 300 słów poprzez panel w terminie do 15.02.2023 r.

Terminarz

Zgłoszenie streszczeń: do 15.02.2023 r.

Potwierdzenie przyjęcia streszczeń: do 27.03.2023 r.

Przesłanie referatów: do 15.05.2023 r.

Przyjęte referaty zostaną opublikowane w formie monografii oraz wydane w wersji elektronicznej.

Wskazówki dotyczące pisania referatów
Wskazówki dotyczące pisania referatów

Prosimy o przygotowywanie prezentacji w formacie 16×9.

Nadsyłanie prezentacji do wygłoszenia: do 30.09.2023 r.

<szablon prezentacji – PPTX>

MONOGRAFIE TECHNOLOGII BETONU – Dni Betonu 2021

W materiałach konferencyjnych DNI BETONU 2021, pt. „Monografie technologii betonu”, zostały opublikowane referaty zrecenzowane i zakwalifikowane przez Radę Programową Konferencji.

© Copyright by Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2020-2023

Referaty DB2021 można przeglądnąć lub pobrać tutaj