Historia / Dni Betonu 2012

ZOBACZ REFERATY

DNI BETONU 2012: wiedza w pigułce i wielkie spotkania

– To największa konferencja z obszaru budownictwa w Polsce, drugiej takiej nie ma. Spotkanie daje możliwość analizowania przekrojowego różnych zagadnień dotyczących budownictwa, niekoniecznie związanych wyłącznie z betonem – oceniał prof. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Tadeusz Wasąg z MC Bauchemie dodał: – Dni Betonu to najważniejszy punkt w kalendarzu, to wiedza, nowości, zaprezentowanie własnej firmy, nauczenie się czegoś nowego, spotkanie środowiska, które żyje tym, co my – betonem. Z udziałem prawie 800 osób od 8 do 10 października 2012 r. odbyła się w Wiśle VII Konferencja Dni Betonu.

Prawie 800 uczestników, 93 referaty przygotowane przez 200 autorów, 21 partnerów konferencji, 40 stoisk i wiele interesujących wydarzeń – tak w telegraficznym skrócie wyglądała VII Konferencja Dni Betonu, która od 8 do 10 października odbywała się w Wiśle.

Konferencja Dni Betonu przyciąga coraz więcej młodych osób

Tematyka konferencji Dni Betonu – organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu – jest ukierunkowana na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych w budownictwie. Wydarzeniu towarzyszy wystawa wiodących producentów maszyn i materiałów budowlanych – w tym roku swoje ekspozycje zaprezentowało 40 firm. Konferencja jest jedynym forum w Polsce, gdzie mogą spotkać się i dyskutować we wspólnym gronie projektanci, konstruktorzy, architekci, technolodzy, inwestorzy oraz ludzie nauki.

Konferencję otwierał Leonard Palka – przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO

– Nasza konferencja odbywa się w okresie coraz bardziej widocznego spowolnienia gospodarczego. W przemyśle cementowym w Polsce, po 9 miesiącach br., widoczny jest 13,5% spadek sprzedaży cementu w stosunku do rekordowego roku 2011. Rozwój Polski można spowolnić, ale nie zatrzymać. Wierzę, że konferencja pokaże rozwiązania, które to spowolnienie pozwolą pokonać – mówił Leonard Palka, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, otwierając konferencję.

– Na liście uczestników mamy zarejestrowanych blisko 800 osób – informował prof. Jan Deja, przewodniczący komitetu organizacyjnego Dni Betonu

Na otwarciu konferencji obecni byli dyrektor Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Tomasz Rudnicki – zastępca dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad.

PREMIERA „WŁAŚCIWOŚCI BETONU” ADAMA NEVILLE’A

Wśród wydarzeń pierwszego dnia konferencji warto wymienić premierę polskiej edycji V wydania książki Adama Neville’a „Właściwości betonu”.

– Pierwsze wydanie ukazało się w 1963 roku. Czasami zadaję sobie pytanie, czemu ta książka dalej się sprzedaje? Myślę, że dlatego, iż zajmuje się właściwościami w sposób globalny. Poza tym jest książką jednego autora. Wszystkie pozostałe książki są dziełem co najmniej kilku autorów, i dlatego nie są w stanie z nią konkurować. Daję państwu tę książkę – mówił wzruszony prof. Neville, któremu uczestnicy Dni Betonu zgotowali owację na stojąco. Prof. Neville zrzekł się wszelkich tantiem z wydania polskiego tłumaczenia.

Prof. Andrzej Ajdukiewicz przypomniał pobyt prof. Neville’a na pierwszej konferencji Dni Betonu, 12 lat temu. Wtedy była premiera polskiego tłumaczenia IV wydania „Właściwości betonu”. – Studenci nazywają pana książkę „biblią betonu”, i to chyba największa satysfakcja dla autora. Wydanie piąte zawiera kilkadziesiąt stron nowego tekstu aktualizującego poprzednie wydanie. Autor w wielu miejscach polemizuje z autorami publikacji cząstkowych. To nie jest książka kucharska, mówiąca jak zrobić beton, ale monografia składników betonu – tłumaczył prof. Ajdukiewicz.

ZAKLĘTY KRĄG I O BUDOWNICTWIE DO 2015 ROKU

W ciągu trzech dni konferencji odbyło się dziewięć sesji, na których zostały przedstawione 42 referaty z 93, które zostały przygotowane i opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Dni Betonu obfitują w wydarzenia. Pierwszego dnia odbyła się debata pt. „Inwestor, projektant, producent, wykonawca – zaklęty krąg”. Spotkanie prowadził prof. Jan Biliszczuk.

– To dobry etap, żeby wyciągnąć wnioski, by proces modernizacji kraju przebiegał sprawniej – mówił prof. Biliszczuk.

W dyskusji wzięli udział: Tomasz Rudnicki z GDDKiA jako przedstawiciel inwestora, architekt Bolesław Stelmach, wykonawca Marek Gotowski, Wiktor Piwkowski z PZIiTB, Zbigniew Detyna z Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Paweł Bałos – inspektor nadzoru.

Pierwszego dnia odbyła się debata pt. „Inwestor, projektant, producent, wykonawca – zaklęty krąg”

Drugiego dnia konferencji odbyła się kolejna debata pt. „Gospodarka a budownictwo polskie do 2015 roku”. Wzięli w niej udział: Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha i Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Moderatorem debaty był redaktor Marek Wielgo.

Drugiego dnia konferencji odbyła się kolejna debata pt. „Gospodarka a budownictwo polskie do 2015 roku”

Wnioski z debaty były następujące: jeżeli firmy budowlane w Polsce chcą zmian przepisów prawa, muszą stworzyć silne lobby, które będzie o to zabiegało w parlamencie. Może kongres budownictwa? Zmiany przepisów można przeprowadzić nawet w ciągu kilku tygodni, co pokazały chociażby przykłady ustawy o dopalaczach. Nie ulega wątpliwości, że Polska weszła w okres spowolnienia gospodarczego. Światełkiem w tunelu mogą być zapowiadane inwestycje w energetyce i na kolei. PKB prognozowane na 2012 rok wyniesie 2,4%, a na 2013 rok – 2,2%. Eksperci mówią o odbiciu najwcześniej w 2014 lub 2015 roku.

PROFESJONALIŚCI W PRODUKCJI BETONU

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbył się finał konkursu Power Concrete. Zadaniem finalistów było wyprodukowanie takiego betonu, którego średnia wytrzymałość na ściskanie z trzech próbek będzie wynosiła 43 MPa.

To zadanie najlepiej wykonał zespół reprezentowany przez Łukasza Dudę, technologa Chryso Polska, który osiągnął zadaną średnią.

Wyniki finału konkursu Power Concrete 2012 były następujące:
1. Łukasz Duda, Chryso Polska (średnia pomiarów 43 MPa)
2. Michał Oleksik, Schomburg Polska (średnia pomiarów 42 MPa)
3. Paweł Madej, Lafarge Cement SA Cementownia Małogoszcz (średnia pomiarów 42 MPa)
4. Piotr Górak, Cemex Polska (średnia pomiarów 44 MPa)
5. Adrian Świtalski, Betor Składy Budowlane (średnia pomiarów 41 MPa)

Łukasz Duda, technolog Chryso Polska, został zwycięzcą konkursu Power Concrete 2012. Na zdjęciu odbiera gratulacje od Leonarda Palki, przewodniczącego SPC

NAGRODY KONFERENCJI DNI BETONU 2012

Podczas uroczystej kolacji na zakończenie drugiego dnia konferencji rozdano Nagrody Dni Betonu 2012 tzw. Betonowe Oskary. Nagrody Dni Betonu przyznawane są od 2004 roku i stanowią wyróżnienie osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu. Kandydatów do nagrody wyłania specjalna kapituła, w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji nagrody.

Nagrody VII Konferencji Dni Betonu otrzymali:
1. prof. Adam Neville – światowy autorytet w dziedzinie betonu, autor tzw. biblii betonu zatytułowanej „Właściwości betonu”
2. prof. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów tej uczelni, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
3. Bolesław Stelmach – wybitny architekt, twórca wielu betonowych budowli, laureat nagrody honorowej SARP
4. inż. Sławomir Cebo z firmy Skanska, budowniczy wielu betonowych mostów

Laureaci Nagród Dni Betonu 2012 tzw. Betonowych Oskarów

WARSZTATY BETONOWE

Po raz pierwszy tuż po zakończeniu ostatniej sesji konferencyjnej Dni Betonu odbyły się warsztaty betonowe pt. „Nowoczesne metody diagnostyki betonu w konstrukcji”. Warsztaty prowadzili wspólnie dr Andrzej Moczko z Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i Claus Germann Petersen z firmy Germann Instruments A/S z Danii. W warsztatach wzięło udział blisko 50 osób.

Na zakończenie ostatniej sesji konferencyjnej Dni Betonu odbyły się warsztaty betonowe pt. „Nowoczesne metody diagnostyki betonu w konstrukcji”

– Duże pieniądze zarobiłby ten, kto by zdiagnozował, co dzieje się w konstrukcji betonowej. Dr Moczko jest kojarzony właśnie z nieinwazyjną diagnostyką konstrukcji betonowych, jego wykłady cieszą się ogromnym powodzeniem. Z kolei Claus Petersen z Danii także podzieli się z państwem swoją wiedzą – mówił, otwierając warsztaty, prof. Jan Deja ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. – Warsztaty są nową inicjatywą Stowarzyszenia, służącą wzbogaceniu oferty konferencji Dni Betonu. Warsztatom towarzyszyła ekspozycja sprzętu do diagnostyki betonu w konstrukcji firmy Tarcopol Consulting – oficjalnego przedstawiciela Germann Instruments A/S w Polsce.

OPINIE, PODSUMOWANIA

Leonard Palka, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu: – Z racji nie tylko funkcji, przewodniczącego Rady Programowej Dni Betonu, ale jako zwykły obserwator oceniam tę konferencję bardzo wysoko. To już siódma konferencja i widać postęp w zakresie jakości, ilości uczestników i rangi. To bez wątpienia jedna z najważniejszych tematycznie konferencji w Europie. Gromadzimy tu ludzi ze świata nauki, przedsiębiorców i praktyków stosujących beton. Promowanie tego kreatywnego materiału jest celem stowarzyszenia i ten cel został dzięki konferencji osiągnięty. Stanowi o tym wysoka jakość referatów, ale także urozmaicenie konferencji przez debaty dotyczące budownictwa i gospodarki. Jako organizatorzy jesteśmy z niej dumni.

93 referaty przygotowane przez 200 autorów były prezentowane w sesjach tematycznych oraz materiałach konferencyjnych

Architekt Bolesław Stelmach: – Ta konferencja ma ogromne znaczenie dla środowiska architektów w wielu aspektach. Przede wszystkim czysto warsztatowe rozwiązania, o których mówią pracownie badawcze i profesorowie z politechnik. Te rozwiązania mają bardzo istotne znaczenie przy różnych decyzjach dotyczących fizyki budowli czy nawet czysto estetycznych rozwiązaniach. Jest to wiedza, którą tutaj można zdobyć jak w pigułce, bez sięgania w roczniki czasopism naukowych. Po drugie bardzo istotna jest wiedza, którą tu można wchłonąć, o integracji środowiska. Połączenia rzadkiego w Polsce, od znakomitości, sław naukowych, ludzi, którzy bez reszty, jak prof. Neville, poświęcili się badaniu problematyki betonu, poprzez wykonawców, projektantów, decydentów i dyrektorów z całej Polski – to duża rzadkość.

Dniom Betonu towarzyszyła ekspozycja 21 partnerów konferencji oraz 19 innych firm

Prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu, szef Biura Organizacyjnego Dni Betonu: – Chciałem podziękować Radzie Programowej konferencji, partnerom konferencji i wystawcom. Dziękuję także jej uczestnikom. To wydarzenie mogło mieć miejsce tylko dzięki temu, że państwo obdarzacie nas zaufaniem. Wierzycie w to, że przyjeżdżając na Dni Betonu do Wisły, dowiecie się czegoś nowego i spotkacie ludzi, których chcecie spotkać. Zapraszam na ósme Dni Betonu, które odbędą się w dniach 13-15 października 2014 r. Proszę o tej dacie pamiętać!

Piotr Piestrzyński

W konferencji Dni Betonu 2014 wzięła udział rekordowa liczba 850 uczestników