Prezentacja firm i produktów

Stowarzyszenie Producentów Cementu, jako organizator Konferencji Dni Betonu 2020, pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w będącej częścią Konferencji, PROMOCJI FIRM i PRODUKTÓW.

Przygotowaliśmy do Państwa wyboru ofertę dla PARTNERÓW, SPONSORÓW, WYSTAWCÓW, REKLAMODAWCÓW.

PARTNER DNI BETONU 2020

W ramach współpracy proponujemy:

 • Specjalne logo oraz tytuł „Partner Programowy Dni Betonu 2020”.
 • Prawo do bezterminowego korzystania z tytułu i logotypów Dni Betonu i Partner Programowy Dni Betonu 2020, zgodnie z potrzebami do promocji i reklamy Państwa działalności, zarówno podczas trwania Konferencji jak i poza nią, w szczególności w kontaktach z mediami.
 • Umieszczenie logo firmy wraz z tytułem „Partner Programowy Dni Betonu 2020” – we wszystkich materiałach promocyjno-reklamowych, komunikatach, kwartalniku BTA, stonach internetowych www.polskicement.pl, www.dnibetonu.com, a także portalach branżowych oraz reklamy w pozostałych mediach, które zostaną wykupione przez Stowarzyszenie w celu promocji Konferencji w czasie trwania i po zakończeniu DB2020.
 • Ekspozycję jednego roll-upa podczas trwania konferencji na sali plenarnej konferencji w „Strefie Partnerów Programowych”.
 • Zapewnienie udziału wraz z prawem głosu przedstawiciela w obradach Rady Programowej.
 • Zapewnienie uczestnictwa przedstawiciela w Konferencji na koszt Organizatora, poprzez zapewnienie mu zakwaterowania i wyżywienia.
 • Wydzielenie powierzchni wystawowej o powierzchni min. 10 m2 na czas Konferencji.
 • Dołączenie reklamy do materiałów konferencyjnych w książce oraz na nośniku elektronicznym i rozkolportowania wśród uczestników DB2020.
 • Dołączenie materiałów reklamowych do „partnerskiej torby konferencyjnej”.

SPONSOR DNI BETONU 2020

W ramach współpracy proponujemy:

 • Specjalne logo oraz tytuł „Sponsor Dni Betonu 2020”.
 • Prawo do bezterminowego korzystania z tytułu i logotypów Dni Betonu i „Sponsor Dni Betonu 2020”, zgodnie z potrzebami do promocji i reklamy Państwa działalności, zarówno podczas trwania Konferencji jak i poza nią, w szczególności w kontaktach z mediami.
 • Umieszczenie logo firmy wraz z tytułem „Sponsor Dni Betonu 2020” – we wszystkich materiałach promocyjno-reklamowych, komunikatach, kwartalniku BTA, stonach internetowych www.polskicement.pl, www.dnibetonu.com, a także portalach branżowych oraz reklamy w pozostałych mediach, które zostaną wykupione przez Stowarzyszenie w celu promocji Konferencji w czasie trwania i po zakończeniu DB2020.
 • Ekspozycję jednego roll-upa podczas trwania konferencji na sali plenarnej konferencji w „Strefie Sponsorów”.
 • Wydzielenie powierzchni wystawowej o powierzchni min. 8 m2 na czas Konferencji.
 • Dołączenie reklamy do materiałów konferencyjnych w książce, oraz na nośniku elektronicznym i rozkolportowania wśród uczestników DB2020.

WYSTAWCA DNI BETONU 2020

W ramach współpracy proponujemy:

 • Tytuł „Wystawca Dni Betonu 2020”.
 • Prawo do bezterminowego korzystania z tytułu i logotypów Dni Betonu i Wystawca Dni Betonu 2020, zgodnie z potrzebami do promocji i reklamy Państwa działalności, zarówno podczas trwania Konferencji jak i poza nią, w szczególności w kontaktach z mediami.
 • Wydzielenie powierzchni wystawowej o powierzchni min. 4 m2 na czas Konferencji.
 • Powierzchnia standardowo zabudowana w systemie octanorm.

Stowarzyszenie Producentów Cementu udostępnia wynajętą powierzchnię od 12.10.2020 (g. 8:00) do 14.10.2020 (g. 16:00).

REKLAMA

W ramach reklamy proponujemy:

 • Dołączenie reklamy do materiałów konferencyjnych w książce, oraz na nośniku elektronicznym i rozkolportowania wśród uczestników DB2020.

Termin dostarczenia reklam (pliki do druku) do dnia 15.08.2020.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, rezerwacja powierzchni wystawowej przez PARTNERÓW, SPONSORÓW i WYSTAWCÓW odbywać się będzie bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za PROMOCJĘ FIRM.

Osoby i Firmy zainteresowane ofertą bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z członkami Komitetu Organizacyjnego:

PARTNERZY PROGRAMOWI:

Zbigniew Pilchzbigniew.pilch@polskicement.pltel. +48 604 444 241

SPONSORZY i WYSTAWCY:

Dariusz Koniecznydariusz.konieczny@polskicement.pltel. +48 604 401 101
Artur Darłakartur.darlak@polskicement.pltel. +48 602 654 806
Do wyboru
3
pakiety promocji
partner programowy badgesponsor badgewystawca badge