Historia / Dni Betonu 2016

ZOBACZ REFERATY

Rekordowa liczba 960 uczestników konferencji Dni Betonu 2016

Konferencja Dni Betonu, organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, obraduje co dwa lata, począwszy od 2000 roku. To platforma spotkań przemysłu produkcji betonu towarowego i świata nauki. – Wierzyć się nie chce, że 16 lat temu zaczynaliśmy te spotkania, mając na sali 200 uczestników. To ogromna satysfakcja dla organizatorów, że konferencja rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. To dowód na to, że jest potrzeba organizacji cyklicznych konferencji w świecie inżynierskim polskiej branży betonowej i w gronie kadry menadżerskiej przemysłu – mówił prof. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas otwarcia konferencji i poinformował, że w Dniach Betonu 2016 bierze udział rekordowa liczba – 960 uczestników!

NOWOCZESNA FORMUŁA KONFERENCJI

Tegoroczna konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w uroczystości otwarcia uczestniczyli Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jacek Bojarowicz – szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

– Reprezentuję największego inwestora, który wcześniej korzystał z technologii betonowej przy budowie obiektów mostowych lub prefabrykatach. Ale od paru lat otworzył się również na nawierzchnie betonowe. To zobowiązuje środowisko betonu do stałego podnoszenia jakości tego elementu drogi. Oczekujemy również wypracowania napraw nawierzchni betonowych w sposób szybki i mało ingerujący w ruch. Chciałbym zachęcić do prac w tym kierunku – mówił dyrektor Jacek Bojarowicz.

Konferencji Dni Betonu 2016 towarzyszyło 11 pokazów technologicznych przygotowanych przez partnerów konferencji
Uczestnicy konferencji z uwagą obserwowali pokazy technologiczne

Patronatem naukowym konferencję objęły: Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

– Chciałbym pogratulować organizatorom konferencji pomysłu sprzed 16 lat, ale również pięknej kontynuacji. Dlaczego ta konferencja gromadzi tak wielu uczestników? Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale zwrócę uwagę na dwa powody. Powód pierwszy – beton jest to najczęściej używany materiał w szeroko rozumianym budownictwie lądowym i wodnym. Powód drugi – ta konferencja jest organizowana nowocześnie. Mamy tu nie tylko referaty, ale także warsztaty, na których można się czegoś dowiedzieć i czegoś nauczyć – to charakteryzuje współczesne konferencje na wysokim poziomie. Ta konferencja przyczynia się także do przełamywania barier psychologicznych. Z jednej strony specjaliści od technologii betonu, od chemii budowlanej mówią, jakie są ich osiągnięcia, jakie są ich możliwości, a z drugiej strony – projektanci, wykonawcy, konstruktorzy, architekci mówią: „my potrzebujemy betonu, który ma takie a nie inne właściwości”. I ta konferencja pod hasłem „Tradycja i nowoczesność” spełnia oczekiwania wszystkich środowisk – mówił prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Nowoczesną formułę Dni Betonu wzbogacało także 11 pokazów technologicznych, zajęcia warsztatowe z technologii betonu architektonicznego w budownictwie infrastrukturalnym i sesja posterowa. Z udziałem wielu słuchaczy odbyły się dwie debaty problemowe: „Polska infrastruktura drogowo-kolejowa – doświadczenie i perspektywy” oraz „Budownictwo mieszkaniowe – szansa na rozwój”. Wielkie emocje towarzyszyły finałowi konkursu Power Concrete. Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród w tym konkursie odbyło się podczas kolacji na zakończenie pierwszego dnia konferencji.

Podczas Dni Betonu mówiliśmy także o bezpiecznej pracy

Wokół sali konferencyjnej było 35 stoisk firm prezentujących swoją ofertę. Konferencja miała 13 partnerów programowych oraz dziewięciu sponsorów, a jej kuluary tętniły życiem.

Podczas konferencji Dni Betonu na 35 stoiskach wystawienniczych firmy prezentowały swoją ofertę

TAKŻE BETON MOŻE ODCZUWAĆ MUZYKĘ

Podczas 10 sesji tematycznych konferencji wygłoszono 42 referaty. Z kolei w materiałach konferencyjnych opublikowano 102 referaty w dwóch tomach o objętości ponad 1500 stron.

Podczas sesji otwarcia prof. Kazimierz Furtak mówił o betonie w polskim budownictwie mostowym. Karen Scrivener z Politechniki w Lozannie przedstawiła „Tendencje rozwojowe w cemencie i betonie”. Prof. Włodzimierz Kiernożycki zaprezentował „Betonowe budownictwo masywne”. Alessio Rimoldi przybliżył uczestnikom konferencji „Kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej”, a Waldemar Pichór – „Inteligentne betony”.

Czy wygłaszający referaty mogą bisować? Dotychczas się to nie zdarzyło, ale referatu architekta Tomasza Koniora można było słuchać bez końca. Twórca siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach otrzymał niezwykle gorące brawa za porywający opis betonu i pracę pt. „Także beton może odczuwać muzykę”.

Rafał Schurma mówił o „Roli materiałów i produktów w zrównoważonym budownictwie – jak w zielone budownictwo wpisuje się beton”.

ZŁA KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE

Podczas konferencji Dni Betonu 2016, zarówno na sali konferencyjnej jak i w kuluarach, wiele mówiło się o kondycji budownictwa, która w końcówce roku nie jest najlepsza. Te informacje przedstawił uczestnikom konferencji Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Według IBnGR wzrost PKB w pierwszym półroczu wyniósł 3,1%, jest wolniejszy od oczekiwań i wolniejszy niż w latach 2014-2015. Zmniejsza się również wartość nakładów na inwestycje o 3,6% w pierwszym półroczu. Po ośmiu miesiącach 2016 roku spadek produkcji budowlano-montażowej sięga 15%. Wśród przyczyn należy szukać ograniczenia zakresu inwestycji publicznych – problemy z finansowaniem i przygotowaniem nowych projektów oraz pogorszenia nastrojów w sektorze przedsiębiorstw i dużej niepewności co do rozwoju sytuacji w najbliższym czasie.

Jak prognozuje IBnGR, do końca 2016 roku utrzymywać się będzie zła koniunktura w sektorze budowlanym. Koniunktura w budownictwie zacznie poprawiać się w pierwszych miesiącach 2017 roku, a dynamika produkcji kształtować się będzie w przedziale 3-8%.

Sytuacja budownictwa odbija się na kondycji przemysłu cementowego. Według szacunków w 2015 roku polski rynek wchłonął 15,4 mln ton cementu. Jeszcze w kwietniu przedstawiciele branży prognozowali, że rok 2016 zakończy się konsumpcją na poziomie 16 mln ton. Prognozy firmy Emmerson mówią jednak o 15,650 mln ton na koniec 2016 roku.

– W związku z przesunięciami wielu inwestycji infrastrukturalnych, postępującym spadkiem produkcji budowlano-montażowej szacuję sprzedaż cementu w 2016 roku na poziomie roku wcześniejszego. Efekt sytuacji tych przesunięć w budownictwie jest taki, że w przemyśle cementowym musimy zmniejszać produkcję, ciąć koszty i szukać oszczędności, by przetrwać – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Według firmy Emmerson lepsza koniunktura budownictwa w 2017 roku może przynieść sprzedaż na poziomie 16,350 mln ton, a w 2018 roku – 17,750 mln ton.

Sesję otwarcia Dni Betonu 2016 zakończył referat prof. Antoniego Szydło prezentujący „Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych”.

DEKLARACJA WSPARCIA DLA REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH

Deklarację o wsparciu budownictwa mieszkaniowego podpisali (od lewej): Andrzej Ptak – SPC, Maciej Marciniak – SPBT, Maciej Hawrylak – SARP, Tadeusz Wasąg – SPCHB, Ireneusz Janik – SPB

Pięć stowarzyszeń obecnych na konferencji Dni Betonu podpisało 11 października deklarację „o merytorycznym i technologicznym wsparciu dla opracowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych”. Pod deklaracją podpisy złożyli: Andrzej Ptak – przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, Maciej Marciniak – prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Tadeusz Wasąg – prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Maciej Hawrylak – wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Ireneusz Janik – wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Betonów.

„Zapraszamy do współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie technologii wspierających rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie, deklarujemy gotowość do udziału w konsultacjach i grupach roboczych, a także dostarczania informacji i opinii w tym obszarze. Jesteśmy przekonani, że nasza wiedza oraz doświadczenia mogą być bardzo pomocne przy tworzeniu strategii, która zapewni realizację ambitnych planów przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć zarówno w zakresie technologii budowlanych jak i ochrony środowiska – napisali sygnatariusze deklaracji przekazanej m.in. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

NAGRODY DNI BETONU

Laureaci Nagrody Dni Betonu 2016 z organizatorami (od prawej): Andrzej Ptak – organizator, Piotr Smolarczyk – prezes firmy Budpol (nagrodę odbierał syn Michał), prof. Zbigniew Giergiczny, prof. Kazimierz Furtak, architekt Tomasz Konior, prezes Andrzej Balcerek, prof. Jan Deja – organizator

Podczas uroczystej kolacji, która odbyła się 11 października na zakończenie drugiego dnia konferencji, Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, wręczył nagrody konferencji Dni Betonu 2016. Uroczystość oglądało blisko 960 uczestników konferencji.

– To już 12 lat tradycji, kiedy wyróżniamy wybitne osoby, które przyczyniły się do tego, że beton był, pozostaje i będzie atrakcyjnym materiałem budowlanym. Podobnie jak w poprzednich latach kapituła Dni Betonu pracowała bardzo intensywnie, analizując różne kandydatury, żeby wybrać pięciu kandydatów, którzy dzisiaj otrzymają to zaszczytne wyróżnienie – mówił prof. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Nagrody Dni Betonu 2016 otrzymali:

  1. Prof. Kazimierz Furtak – od czasów studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej związany z macierzystą uczelnią, prorektor, a potem przez dwie kadencje rektor Politechniki Krakowskiej, były przewodniczący Związku Mostowców RP, obecny szef Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  2. Prof. Zbigniew Giergiczny – od zawsze związany z cementem i betonem, niekwestionowany autorytet w zakresie m.in. dodatków mineralnych do betonu, wybitny talent dydaktyczny, od blisko 20 lat łączy pracę naukową na Politechnice Śląskiej z pracą w Grupie Górażdże
  3. Piotr Smolarczyk – prezes firmy Budpol, która zbudowała wiele kilometrów betonowych dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, m.in. S8 i A1, człowiek, który z pasją podchodzi do betonu (nagrodę odbierał syn – Michał Smolarczyk)
  4. Tomasz Konior – wybitny architekt, twórca wielu obiektów z betonu architektonicznego, m.in. siedziby NOSPR w Katowicach, nagrodzonej w konkursie Polski Cement w Architekturze
  5. Andrzej Balcerek – od ponad 40 lat związany z Cementownią Górażdże, przez wiele lat prezes Grupy Górażdże, wspierał rozwój technologii betonowej także jako wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

FINAŁ KONKURSU POWER CONCRETE W WIŚLE

Zespół CT BETOTECH zwycięzcą konkursu Power Concrete 2016

Pięć najlepszych zespołów wyłonionych podczas eliminacji spotkało się podczas finału konkursu Power Concrete, który odbył się 10 października w Wiśle podczas IX konferencji Dni Betonu. Pierwszego dnia konferencji, po zakończeniu sesji referatowych, na salę wniesiono betonowe kostki. Każdy z finalistów przygotował po trzy próbki. Na oczach uczestników konferencji, przy wykorzystaniu maszyny Pilot firmy Controls, dokonano pomiarów wytrzymałości na ściskanie. Podczas wieczornej kolacji podsumowano konkurs i wręczono nagrody zwycięzcom.

– Już headhunterzy ustawiają się w kolejce do finalistów konkursu Power Concrete, żeby zaproponować im lepiej płatną pracę, bo to są naprawdę najlepsi z najlepszych – mówił Zbigniew Pilch, dyrektor marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu, rozpoczynając uroczystość rozdania nagród finalistom konkursu.

Pierwsze miejsce i czek na 7500 zł zdobył zespół Centrum Technologicznego BETOTECH działający w ramach struktur Grupy Górażdże. – Pracowaliśmy zespołowo. Wybieraliśmy pewne mieszanki, określaliśmy kierunek działania, a potem doskonaliliśmy wybrane rozwiązania – powiedziała Marzena Dziewic.

Zwycięski zespół CT BETOTECH dwa lata temu zajął w konkursie 2. miejsce, teraz pierwsze. Jak zapowiedział Artur Golda, zobaczymy ich ponownie za dwa lata. – Ten konkurs to wspaniała okazja, żeby się sprawdzić. Koledzy z innych zespołów zmusili nas do wyjątkowej rywalizacji. Bardzo dziękujemy wszystkim za tę rywalizację i wspaniałą zabawę – mówił Artur Golda.

Drugie miejsce wywalczył zespół CEMEX’88 z CEMEX Polska, a trzecie miejsce przypadło zespołowi CEMEX M4 także z CEMEX Polska.

Na czwartym miejscu uplasował się zespół Laboratorium Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, a piąte miejsce zajął zespół LafargeHolcim Polska.

Zdaniem prof. Jana Dei pomysł organizacji konkursu Power Concrete był trafiony. – Widać, że w każdej edycji pojawia się coraz więcej zespołów, coraz więcej młodych technologów, świetnie przygotowanych, rozumiejących technologię betonu, umiejących kształtować właściwości tego materiału. Dla nas, jako nauczycieli akademickich, jest to ogromna satysfakcja. To także świetna wiadomość dla budowlańców, że wyrasta grono świetnych technologów, którzy potrafią perfekcyjnie wykorzystać możliwości materiału. Jeżeli przy gęstościach pozornych betonu poniżej 1600 kg/m3 udaje się uzyskiwać wytrzymałości przekraczające 100 MPa – to budzi szacunek. –‑ Szczególne podziękowania kieruję na ręce prof. Jacka Śliwińskiego, który był jednym z pomysłodawców konkursu Power Concrete, a dzisiaj z ogromną satysfakcją, jako szef jury, obserwuje rywalizację, przy której tak ciekawe właściwości betonu są osiągane.

NAJLEPSZE PRACE SESJI POSTEROWEJ

Sesję posterową oceniało jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Ajdukiewicza i prof. Jana Biliszczuka.

Na zakończenie konferencji autorzy najlepszych prac sesji posterowej otrzymali nagrody finansowe

Po raz kolejny konferencji Dni Betonu towarzyszyła sesja posterowa. W tym roku zgłoszono na nią 35 prac, które 12 października – w ostatnim dniu konferencji – oceniały dwie komisje. Pierwsza pod przewodnictwem prof. Andrzeja Ajdukiewicza oraz druga – pod przewodnictwem prof. Jana Biliszczuka.

Werdykt jury odczytał prof. Jan Deja na zakończenie konferencji Dni Betonu, a nagrody wręczał Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Wyróżnienia:

  • specjalne – dla zespołu w składzie: prof. Ivan Janotka, Michal Bacuwcik, Patrik Sevcik za pracę pt. „Fizyczne i chemiczne parametry 124-letniego mostu zbrojonego” – premiowane wydawnictwami książkowymi Polskiego Cementu
  • dla zespołu w składzie: Marek Urbański, Elżbieta Szmigiera, Andrzej Garbacz z Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Zastosowanie zbrojenia HFRP o podwyższonej sztywności w belkach betonowych”
  • dla dr. hab. Marcina Charciarka z Politechniki Krakowskiej za pracę pt. „Detal architektury betonowej – formy i znaczenia”

Wyróżnionym przyznano gratyfikacje finansowe w wysokości 500 zł.

Nagrody:

  • zespół w składzie: Tomasz Ponikiewski i Marek Zagała z Politechniki Śląskiej za pracę pt. „Wybrane właściwości BSZ z dodatkiem falisto-haczykowych włókien stalowych”
  • dr Grzegorz Łój z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę pt. „Możliwości stosowania kruszyw z recyklingu budowlanego do wytwarzania betonów wibroprasowanych”

Nagrodzonym przyznano gratyfikacje finansowe w wysokości 1000 zł.

TO WYDARZENIE, W KTÓRYM WARTO UCZESTNICZYĆ

Ernest Jelito, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i prezes Grupy Górażdże, uważa konferencję Dni Betonu za bardzo udaną. – Ilość uczestników rośnie z konferencji na konferencję, to także świadczy o wysokiej randze tego wydarzenia. Dni Betonu zgromadziły wielu teoretyków i praktyków z budownictwa. To wspaniałe forum wymiany doświadczeń i dzielenia się tym, co jest nowe. A jak można było zauważyć, jest wiele nowinek, a więc beton wszystkiego jeszcze nie powiedział. Bardzo wysoko oceniam referaty pod względem merytorycznym – komentował Ernest Jelito.

Jednym z uczestników Dni Betonu był Daniel Olszowski z firmy Olbet Łękawica. – Nasza firma zajmuje się produkcją betonu towarowego i drobną prefabrykacją. Ja na tej konferencji się uczę, mogę podpatrzeć innych, posłuchać, poznaję ludzi z branży, z którymi współpracuję albo będę współpracował. Dla mnie obecność tutaj jest bardzo cenna. Dni Betonu to wydarzenie, w którym warto uczestniczyć – dodał Daniel Olszowski.

Krzysztof Kaczan, dyrektor ds. domieszek do betonu ATLAS: – Jestem pod wrażeniem rozmachu i organizacyjnego trudu. W Dniach Betonu uczestniczę od pierwszej edycji, która odbyła się w Krakowie. Widzę rozwój imprezy, ale nie tylko ilościowy, czyli skok z 200 do 960 uczestników. Dostrzegam także zmiany jakościowe. Pierwsze Dni Betonu były typową konferencją. Podczas IX Dni Betonu każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Są nie tylko referaty, ale także panele dyskusyjne, podczas których możemy skonfrontować naszą wiedzę z oceną sytuacji przez innych, są pokazy technologiczne producentów domieszek, sesja posterowa. Oprócz różnorodności tematyki mamy różnorodność osób przyjeżdżających na tę konferencję. Moim zdaniem to największa konferencja w tej części Europy i cały czas rozwijająca się, ewoluująca w sposobie prezentacji informacji i danych. Dni Betonu mają przed sobą wielką przyszłość.

Zamykając obrady konferencji Dni Betonu 2016, Andrzej Ptak przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, ogłosił datę kolejnej konferencji.

– Zapraszam państwa na dziesiątą – jubileuszową konferencję Dni Betonu, która odbędzie się w Wiśle w dniach 8-10 października 2018 roku – powiedział Andrzej Ptak.

Piotr Piestrzyński