Historia / Dni Betonu 2018

ZOBACZ REFERATY

DNI BETONU 2018: 1060 uczestników w Wiśle i drugie tyle w …Internecie

Rekordowa liczba 1060 uczestników wzięła udział w dziesiątej, jubileuszowej konferencji Dni Betonu, która od 8 do 10 października 2018 roku odbywała się w Wiśle. Drugie tyle widzów śledziło obrady konferencji przez Internet, gdyż po raz pierwszy były one transmitowane na żywo. – Przyjechaliśmy na konferencję, żeby posłuchać referatów dotyczących nowości związanych z technologią betonu. Na pewno mamy w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Jedynym sposobem by iść do przodu jest śledzenie na bieżąco co się dzieje i ta konferencja na to pozwala – mówił Grzegorz Stefanowicz, kierownik działu technologii betonu firmy Kruszbet.

Konferencja Dni Betonu to największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem. Jest organizowana co dwa lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Tegoroczna, jubileuszowa 10 edycja odbyła się pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Patronowały jej także dwie sekcje Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk: Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych.

– Lista uczestników konferencji Dni Betonu rośnie z edycji na edycję. Zaczynaliśmy w 2000 roku od 200 osób. Są na liście uczestników powtarzające się od początku te same nazwiska i jesteśmy z tego dumni. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że przyjeżdżają tu także młode osoby, które będą decydować o przemyśle betonowym czy cementowym w najbliższej przyszłości – mówił prof. Jan Deja, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Betonu. – Na naszej liście jest 1060 nazwisk. Tyle osób przewinie się przez Hotel Gołębiewski w ciągu trzech konferencyjnych dni. Konferencja ma swoją ugruntowaną pozycję zarówno w środowisku naukowym jak i biznesowym powiązanym z technologią betonu , budownictwem betonowym. To nie zaskakuje gdyż na tej sali i w miejscach gdzie odbywają się imprezy towarzyszące rozmawiamy o betonie – materiale, który po wodzie jest drugim najczęściej towarzyszącym naszej cywilizacji. Rok 2018 to rok szczególny, obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. My też świętujemy jubileusz – 10 edycję Dni Betonu.

Formułę otwierającą konferencję wypowiedział Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, który przewodniczy także kilkudziesięcioosobowej Radzie Programowej.

Konferencja Dni Betonu od pierwszych edycji miała bardzo nowatorską formułę. Nowością 10 edycji była transmisja na żywo przez Internet z sali konferencyjnej. Ciekawe referaty i debaty oglądało każdego dnia ponad 500 internautów. Niektórzy domagali się rejestracji obrad, a nawet powtórek. „Live streaming w godzinach pracy etatowej rodzi konflikty z pracodawcą niezwiązanym z branżą betoniarską. Wspaniałym udogodnieniem dla pasjonatów technologii betonowej byłyby powtórki w godzinach nocnych” – apelował na Facebook-u użytkownik Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej.

MATERIAŁ, TECHNOLOGIA, KONSTRUKCJA

Podczas konferencji wygłoszono 55 referatów, a 83 zostały opublikowane w dwutomowym wydawnictwie „Monografie technologii betonu”. Sesję otwarcia rozpoczął prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej referatem pt. „Mosty betonowe – stan obecny i kierunki rozwoju”.

– Materiał, technologia, konstrukcja to trzy dziedziny, w których poszukujemy rozwiązań, by nasze mosty były coraz lepsze – mówił prof. Siwowski i przedstawił nowoczesne obiekty z betonu UHPC i betonu geopolimerowego. –  Beton TRC (textile reinforced concrete) pozwala na kreowanie elementów betonowych o bardzo małej grubości. Dzięki temu można tworzyć mosty lekkie i długie np. obiekt w Albstadt w Niemczech. Według prof. Siwowskiego z betonu udaje się dzisiaj budować szybko, dobrze i trwale.

Prof. Anna Siemińska – Lewandowska z Politechniki Warszawskiej omówiła „Światowe tendencje w budowie tuneli”. Przedstawiła m.in. najdłuższy obecnie tunel samochodowy na świecie pod przełęczą św. Gotharda o długości 57 km oraz budowany najdłuższy tunel kolejowy pod przełęczą Brenner o długości 64 km.

Wiele osób chciało także wysłuchać referatu prof. Jana Olka z Purdue University w USA pt. „Betonowe konstrukcje na zamówienie w druku 3D”. Prof. Olek tłumaczył, że jeżeli chodzi o beton drukowany to jesteśmy na etapie początkowym rozwoju tej technologii. Jedną z jej zalet, którą wymienił, jest możliwość realizowania obiektów skomplikowanych architektonicznie.

Sebastian Spaum z Austriackiego Stowarzyszenia Producentów Cementu mówił o „Budynki betonowe – zrównoważone rozwiązania dla ogrzewania, chłodzenia, i gromadzenia energii”.

Z kolei prof. Lech Czarnecki podsumował w swoim referacie „10 Dni Betonu w XXI wieku”.

WIEŚCI OD PRODUCENTÓW

Druga część sesji otwarcia rozpoczęła się od analizy aktualnej sytuacji gospodarczej, którą przeprowadził prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawił „Rynek materiałów budowlanych w Polsce”. Potem przyszedł czas na wystąpienia producentów materiałów budowlanych.

– Jako branża wspieramy rozwój gospodarczy w Polsce. Mamy 14 zakładów cementowych zlokalizowanych na terenie 8 województw. Branża daje bezpośrednio 4 tysiące miejsc pracy, a pośrednio 25 tysięcy. Z każdego euro zainwestowanego w sektor cementowy uzyskujemy 2,8 euro w innych gałęziach gospodarki – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu przedstawiając także problemy i zagrożenia dla przemysłu cementowego w Polsce. – Szeroko rozumiana polityka klimatyczna powoduje konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2. Ich koszt przełoży się finalnie na ceny cementu. Kolejnym elementem jest wzrost o około 30% w 2019 roku kosztów zakupu energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego skompensować. To będzie problem dla całego budownictwa, gdyż te koszty będziemy musieli przerzucić na odbiorców. Borykamy się także z problemami braku kierowców na rynku i związanymi z tym problemami logistycznymi. Życzylibyśmy sobie także stabilniejszego systemu prawnego – dodał Andrzej Ptak.

Dr Maciej Gruszczyński w imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego poinformował, że roczna produkcja sięgająca 20 mln metrów sześciennych stawia producentów betonu towarowego w Polsce w czołówce Europy. – Mamy około 1000 instalacji do produkcji mieszanek betonowych, które są równomiernie rozmieszczone w kraju. Obsługuje je około 3000 betonomieszarek. Przy wykorzystaniu tego potencjału w 2017 roku dostarczyliśmy na place budów 22,6 mln m3 betonu czyli prawie tyle ile w rekordowym 2011 roku, kiedy trwała „gorączka” przed mistrzostwami Euro. Po 2 pierwszych kwartałach br. szacujemy, że 2018 rok zamknie się rekordową produkcją 24,5 mln m3 betonu – mówił dr Maciej Gruszczyński. – Patrzymy w przyszłość z optymizmem, ale widzimy także zagrożenia m.in. brak ludzi – kierowców i wykonawców na placach budów, kłopoty związane z przepływami finansowymi w sektorze firm budowlanych oraz coraz wyższe ceny surowców.

Tadeusz Wasąg, prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej zaprosił uczestników konferencji na sesję poświęconą domieszkom do betonu oraz na pokazy technologiczne. – W Polsce zużywany rocznie około 86 tysięcy ton domieszek do betonu, co jest kompatybilne ze zużyciem cementu w Polsce – mówił Tadeusz Wasąg. – O ile w 2012 roku zużyliśmy w Polsce około 75 tys. ton domieszek, a w 2017 – ponad 86 tys. ton, to szacujemy, że w 2018 r. przekroczymy 95 tys. ton. Za wzrost odpowiadają głównie domieszki polikarboksylanowe. W 2012 roku udział tych produktów sięgał 15%, a obecnie zbliżamy się do 30%.

Ryszard Zając przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Betonu mówił o rynku prefabrykacji i betonu komórkowego. – Udział betonu komórkowego w ścianach w Polsce sięga 39-42%. Na tym rynku konkurujemy z producentami wyrobów ceramicznych, silikatów i pozostałych materiałów ściennych. W 2015 roku mieliśmy produkcję rzędu 4,5 mln m3, a w 2018 r. szacujemy na poziomie 5,3-5,4 mln m3. Pod względem wielkości produkcji jesteśmy największym rynkiem w Europie, gdzie produkcja sięga 16 mln m3. Dla porównania w Chinach produkcja sięga 150 mln m3 czyli 10 razy więcej niż w Europie – mówił Ryszard Zając. Według niego zużycie cementu do prefabrykacji betonowej wyniesie w tym roku 1,3-1,4 mln ton. – Nasi producenci prefabrykacji są w stanie spełnić wysokie wymagania stawiane przez architektów, projektantów i deweloperów i z powodzeniem konkurują na rynkach europejskich. Mają większe uznanie za granicą niż w Polsce, gdzie udział prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym sięga 3-4% – dodał prezes Zając.

Piotr Nowicki, prezes Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej oszacował wielkość produkcji wyrobów wibroprasowanych w Polsce w 2018 roku na około 80 mln m2. – U wielu producentów kostki brukowej były w tym roku pustki magazynowe, co potwierdza, że koniunktura jest bardzo dobra. Mieliśmy ogromne zapotrzebowanie na krawężniki, kostkę na chodniki i place. Mamy także problemy m.in. z wykwalifikowanymi kadrami zarówno do produkcji jak i do wbudowania kostki brukowej. Wiosną w producentów kostki uderzyły problemy z dostępnością kruszyw. Trzeba było dostosowywać receptury do kruszyw dostępnych na rynku. Od wielu lat dotyka nas problem związany z dostępnością i stabilnością popiołów. To duże wyzwanie dla producentów kostki – mówił Piotr Nowicki. Według niego branża zużywa około 15% cementu produkowanego w Polsce. – Jesteśmy jednym z liderów produkcji wyrobów wibroprasowanych w Europie – dodał prezes Nowicki.

O BUDOWNICTWIE I PREFABRYKACJI

Konferencja oprócz bogatego pakietu wiedzy z zakresu budownictwa i technologii betonu jest także forum, na którym można dyskutować m.in. o obecnych problemach budownictwa czy szansach jego rozwoju w przyszłości. Temu tematowi poświęcona była pierwsza debata pt. „Budownictwo w polskiej gospodarce”, w której wzięli udział: Tomasz Pałasiński (GDDKiA Oddział w Krakowie), Adrian Furgalski (TOR), Bohdan Wyżnikiewicz (IPiAG) i Dariusz Blocher (Budimex). Dyskusję prowadził red. Patrycjusz Wyżga z TVN24.

W drugiej debacie pt. „Prefabrykacja betonowa w budownictwie mieszkaniowym” uczestniczyli: Jacek Bielecki (BGK Nieruchomości), Bolesław Stelmach (Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki), Robert Geryło (Instytut Techniki Budowlanej), Przemysław Borek (Pekabex), Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich). Spotkanie prowadził Marek Wielgo – redaktor naczelny Murator Plus.

Prezes Andrzej Ptak zwrócił uwagę, że obecna dyskusja o prefabrykacji przypomina tą o drogach betonowych sprzed 25 lat. – Wtedy pytaliśmy czy drogi w Polsce muszą być tylko asfaltowe czy też może być zastosowana inna technologia. Dla prefabrykacji są dobre rozwiązania i jestem optymistą, że ta technologia rozwinie się tak, jak w przypadku budowy dróg betonowych – mówił Andrzej Ptak. 

DLA NAS LUDZIE SĄ NAJWAŻNIEJSI

Podczas uroczystej kolacji, na zakończenie drugiego dnia konferencji, wręczono nagrody konferencji Dni Betonu tzw. „betonowe Oskary”. Przyznawane są za szczególny wkład w rozwój technologii betonu. Tym razem otrzymali je:

– dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, autorka artykułów i referatów z zakresu technologii betonu, betonów samozagęszczalnych, betonów nowej generacji i betonów lekkich

– prof. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi badania naukowe w zakresie rozbudowy, modernizacji i odnowy infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych w większości polskich miast. 

– Andrzej Tekiel, od 1976 roku związany z przemysłem cementowym, prezes Cementowni Małogoszcz, a potem Lafarge Cement i Lafarge Polska, współzałożyciel i wielokrotny przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

– Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, organizacja zrzeszająca producentów domieszek do betonu utworzona w 2012 roku

– Biuro Projektowe Lewicki Łatak, założone przez architektów Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka w 1995 roku, twórcy wielu obiektów z zastosowaniem betonu architektonicznego, laureaci nagrody głównej w konkursie Polski Cement w Architekturze w 2015 roku

Z okazji dziesiątego jubileuszu wręczono także „Medale Dni Betonu”. Otrzymały je 22 osoby. – To osoby, które reprezentują naszą Radę Programową, są partnerami lub sponsorami naszej konferencji. Dla nas ludzie są najważniejsi. Zarząd Stowarzyszenia Producentów Cementu i Komitet Organizacyjny konferencji uznały, że wręczając ten medal, chcemy tym osobom podziękować za wkład w rozwój konferencji Dni Betonu – mówił prof. Jan Deja.

Medale otrzymali: Israel Barbossa, Jacek Błoński, Mirosław Hrapkowicz, Robert Czołgosz, Michał Elert, Przemysław Gemel, Krzysztof Kaczan, Zdzisław Kohutek, Cristian Melardi, Janusz Miłuch, Krzysztof Pogan, Tomasz Rudnicki, Kazimierz Rupiński, Józef Siwiec, Małgorzata Skalska, Mieczysław Soboń, Krzysztof Starzyk, Arnold Tomala, Tadeusz Wasąg, Jerzy Wrona, Michał Wrzosek i Łukasz Żyła.

W imieniu SPC nagrody i medale wręczali przewodniczący Andrzej Ptak i wiceprzewodniczący Dariusz Gawlak.

EKSPOZYCJE FIRM I POKAZY TECHNOLOGICZNE

Konferencji towarzyszyło 41 firmowych stoisk wystawienniczych, które stanęły w kuluarach. Tam toczyły się nie tylko rozmowy biznesowe, ale dyskusje dotyczące budownictwa.

Dni Betonu to nie tylko teoria na sali konferencyjnej, ale także pokazy technologiczne. W tym roku przygotowano 7 pokazów dotyczących technologii betonu i jeden związany z bezpieczeństwem pracy.

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej pokazało „Wpływ domieszki PCE na lepkość mieszanki betonowej”, a firma SCHOMBURG Polska „Beton dekoracyjny – wykorzystanie produktów firmy SCHOMBURG do kształtowania powierzchni elementów betonowych”. Firma MAPEI Polska pokazała „Beton jamisty – właściwości i praktyka produkcji”, a firma BASF Polska „Optymalizację czasu zacierania betonu posadzkowego z wykorzystaniem sondy Humm. Prasa filtracyjna Bauer – jako przykład nienormowej metody badania stabilności mieszanek betonowych na pale oraz ściany szczelinowe”.

O „Praktycznych aspektach betonów samozagęszczalnych, ciekłych i wibroprasowanych” mówiła podczas pokazu firma ATLAS, a firma SIKA Poland o „Doświadczeniach firmy SIKA w projektowaniu mieszanek betonowych dla druku 3D w betonie”.

Pokaz firmy CHRYSO Polska dotyczył „Możliwości współczesnych domieszek w kształtowaniu właściwości mieszanek SCC”.

Pokazy prowadzili profesorowie Zbigniew Giergiczny i Jacek Gołaszewski.

PRÓBA DEFINICJI

Po raz trzeci w czasie konferencji zorganizowano Sesję Posterową. Na 25 planszach przedstawiono referaty w bardzo syntetycznej formie. Prace oceniało jury w składzie:  prof. Andrzej Ajdukiewicz, prof. Michał Glinicki, Krzysztof Starzyk, Krzysztof Pogan, Dariusz Konieczny i Zbigniew Pilch.

– Postery są już tradycją konferencji Dni Betonu. W naszej ocenie, co najmniej połowa z nich, podobnie jak same referaty, była na bardzo dobrym poziomie – ocenił prof. Andrzej Ajdukiewicz.

Jurorzy nagrodzili 4 prace przyznając 2 równorzędne nagrody (po 1000 zł) i 2 wyróżnienia (po 500 zł). Pierwszą nagrodę główną otrzymał prof. Tomasz Kozłowski z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za pracę pt. „Architektura betonowa – próba definicji”. Drugą nagrodę główną otrzymali: Elżbieta Szmigiera, Magdalena Szadkowska i Joanna Dobosz z Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „Analiza przyczepności stali i betonu SCC w ściskanych elementach zespolonych typu CFST”. Wyróżnienie otrzymali Tomasz Baran i Mikołaj Ostrowski z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie za pracę pt. „Ochrona materiałowo – strukturalna betonów cementowych przed korozją alkaliczną”. Wyróżnienie przyznano także prof. Stefanii Grzeszczyk i Krystianowi Jurkowskiemu z Politechniki Opolskiej za pracę pt. „Nanocząsteczki czynnikiem zwiększającym odporność na wymywanie mieszanki betonowej do robót podwodnych”.

– Sesja posterowa daje nam – architektom – możliwość pokazania innego spojrzenia na beton. My postrzegamy ten materiał trochę inaczej niż inżynierowie czy konstruktorzy związani z jego funkcjonalnością i czystą użytecznością. Nie zastanawiamy się czy beton przemarznie czy też będzie wodoodporny. Staramy się użyć i pokazać beton jako materiał niezbędny do stworzenia dzieła sztuki. Wszystkie wybitne realizacje architektoniczne tego świata są albo dosłownie betonowe, albo zastosowany beton jest w nich trochę ukryty np. w postaci konstrukcji – tłumaczył prof. Tomasz Kozłowski, laureat pierwszej nagrody sesji posterowej.

X Konferencję Dni Betonu zamknął przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Andrzej Ptak. – Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w konferencji, brali udział obradach, debatach i warsztatach. Zapraszam na 11 edycję Dni Betonu w dniach 12-14 października 2020 roku – zakończył Andrzej Ptak.