Referaty old

Zgłaszanie referatów

Prosimy o przesłanie streszczeń obejmujących maksymalnie 300 słów poprzez panel w terminie do 31.01.2023 r.

Terminarz

Nadsyłanie prezentacji do wygłoszenia: do 30.09.2023 r.

Zgłoszenie streszczeń: do 31.01.2023 r.

Potwierdzenie przyjęcia streszczeń: do 27.03.2023 r.

Przesłanie referatów: do 15.05.2023 r.

Przyjęte referaty zostaną opublikowane w formie monografii oraz wydane w wersji elektronicznej.

Wskazówki dotyczące pisania referatów
Wskazówki dotyczące pisania referatów

Prosimy o przygotowywanie prezentacji w formacie 16×9.

<szablon prezentacji – wkrótce do pobrania>